กลุ่มผู้เห็นต่างมั่นใจนโยบายนายกฯไทย-มาเลเซียสร้างสันติสุขชายแดนใต้ พร้อมเดินหน้าพูดคุย

กลุ่มผู้เห็นต่างมั่นใจนโยบายนายกฯไทย-มาเลเซียสร้างสันติสุขชายแดนใต้ พร้อมเดินหน้าพูดคุย

กลุ่มผู้เห็นต่างมั่นใจนโยบายนายกฯไทย-มาเลเซียสร้างสันติสุขชายแดนใต้ พร้อมเดินหน้าพูดคุย

รูปข่าว : กลุ่มผู้เห็นต่างมั่นใจนโยบายนายกฯไทย-มาเลเซียสร้างสันติสุขชายแดนใต้ พร้อมเดินหน้าพูดคุย

กลุ่มผู้เห็นต่างมั่นใจนโยบายนายกฯไทย-มาเลเซียสร้างสันติสุขชายแดนใต้ พร้อมเดินหน้าพูดคุย หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เตรียมเดินหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขหลังสิ้นสุดเดือนรอมฎอน พร้อมย้ำว่า ผู้เห็นต่างมั่นใจนโยบายนายกรัฐมนตรีไทย-มาเลเซีย ที่มีความจริงใจแก้ปัญหา โดยไม่ใช่เป็นเกมการเมือง

วันนี้ (23 ก.ค.2558) พล.อ.อักษรา เกิดผล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก ในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้  ระบุถึงความคืบหน้าในการพูดคุยเพื่อสันติสุขกับผู้เห็นต่างว่าได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบถึงความร่วมมือและความไว้วางใจของผู้เห็นต่างในช่วงเดือนรอมฎอนและเห็นว่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีของการทำงานร่วมกันต่อไป

นอกจากนี้คณะพูดคุยฯยังได้รับความร่วมมืออย่างดีจากฝ่ายมาเลเซีย ในฐานะผู้อำนวยการความสะดวก รวมถึงกลุ่มผู้เห็นต่างทุกกลุ่มได้จัดผู้แทนเข้าร่วมพูดคุย ซึ่งปัจจัยความสำเร็จในเบื้องต้นนี้ เกิดจากกลุ่มผู้เห็นต่างได้เห็นถึงความมุ่งมั่นและจริงใจ ในการแก้ไขปัญหาของนายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ที่ไม่ใช่เป็นเกมการเมือง

พล.อ.อักษรา ยืนยันว่า ขณะนี้การพูดคุยกับตัวแทนทั้ง 6 กลุ่ม ยังไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ มีแต่การแสดงออกถึงความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือสร้างสันติสุขร่วมกัน ซึ่งต้องกำหนดวิธีการที่เหมาะสมร่วมกันต่อไป นอกจากนี้ได้ให้แนวทางกับคณะพูดคุยฯฝ่ายไทย ได้เตรียมการล่วงหน้าในด้านต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มผู้เห็นต่างฯ เกิดความมั่นใจในกระบวนการพูดคุยที่จะเกิดขึ้น


กลับขึ้นด้านบน