นายกฯใช้ม.44 คุมเด็กแว้น-ผปค.เสี่ยงติดคุก ร้านเหล้ารอบสถานศึกษาด้วย-ห้ามขายต่ำ 18

นายกฯใช้ม.44 คุมเด็กแว้น-ผปค.เสี่ยงติดคุก ร้านเหล้ารอบสถานศึกษาด้วย-ห้ามขายต่ำ 18

นายกฯใช้ม.44 คุมเด็กแว้น-ผปค.เสี่ยงติดคุก ร้านเหล้ารอบสถานศึกษาด้วย-ห้ามขายต่ำ 18

รูปข่าว : นายกฯใช้ม.44 คุมเด็กแว้น-ผปค.เสี่ยงติดคุก ร้านเหล้ารอบสถานศึกษาด้วย-ห้ามขายต่ำ 18

นายกฯใช้ม.44 คุมเด็กแว้น-ผปค.เสี่ยงติดคุก ร้านเหล้ารอบสถานศึกษาด้วย-ห้ามขายต่ำ 18 นายกฯใช้ยาแรงงัดมาตรา 44 แก้ไขปัญหา "เด็กแว้น" ผู้ปกครองไม่ดูแล-ยับยั้งมีโทษจำคุก 3 เดือน ปรับ 30,000 บ. ผู้ดัดแปลง-ขายอุปกรณ์แต่งรถอาจถูกสั่งปิด นอกจากนี้ยังมีมาตรการคุมเข้มร้านเหล้าโดยห้ามร้านเหล้าฝ่าฝืนขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ถูกสั่งปิดทันที-ไม่ต่อใบอนุญาตเป็นเวลา 5 ปี

วันนี้ (23 ก.ค.2558) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจตาม มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาการแข่งรถบนท้องถนนและการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ใกล้สถานศึกษา โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนพิเศษ 171 ง ลงวันที่ 23 ก.ค.2558 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เนื้อหามีสาระสำคัญคือ ห้ามรวมกลุ่มมั่วสุมในลักษณะที่จะมีพฤติการณ์ไปสู่การแข่งรถบนถนนที่ฝ่าฝืนกฎจราจร โดยเจ้าหน้าที่สามารถเข้าระงับและสามารถนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ยึดได้มารักษาไว้ชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะได้ และพ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลและยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่ดีของเด็กและเยาวชน หากพบเด็กและเยาวชนกระทำความผิดจะต้องมีการวางเงินประกันและหากยังคงมีการกระทำผิดซ้ำอีกผู้ปกครองจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำ-ปรับ และริบเงินประกันเป็นของกองทุนคุ้มครองเด็ก

ผู้ใดที่ผลิต ครอบครอง ดัดแปลง จำหน่าย หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ กระทำการตามตระเตรียม ยุยง ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่มีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก มีโทษจำคุกและไม่เกิน 6 เดือน ปรับตั้งแต่ 2,000-30,000 บาท หรือทั้งจำ-ปรับ และหากผู้กระทำผิดข้างต้นเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่สามารถสั่งปิดกิจการหรือเพิกถอนใบอนุญาตได้

นอกจากนี้ยังมีคำสั่งคุ้มเข้มสถานประกอบการด้วย โดยสั่งห้ามจำหน่ายหรือให้บริการเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยเด็ดขาด ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด หากพบสถานประกอบการหรือสถานบริการฝ่าฝืน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาต สั่งปิดและห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการอีกครั้งเป็นเวลา 5 ปี หากอยู่ระหว่างการขอต่ออายุใบอนุญาตก็ไม่ให้ต่อใบอนุญาต และมิให้ออกใบอนุญาตต่อผู้นั้นเป็นเวลา 5 ปี  และหากพบสถานบริการหรือสถานประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ใกล้สถานศึกษาจะถูกสั่งปิดทันที

อ่านคำสั่งฉบับเต็มได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/171/7.PDF


กลับขึ้นด้านบน