"ดร.เสรี ศุภราทิตย์" วิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้งประจำวันที่ 23 ก.ค. : ผลการระบายน้ำช่วยเกษตรกร

"ดร.เสรี ศุภราทิตย์" วิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้งประจำวันที่ 23 ก.ค. : ผลการระบายน้ำช่วยเกษตรกร

"ดร.เสรี ศุภราทิตย์" วิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้งประจำวันที่ 23 ก.ค. : ผลการระบายน้ำช่วยเกษตรกร

รูปข่าว : "ดร.เสรี ศุภราทิตย์" วิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้งประจำวันที่ 23 ก.ค. : ผลการระบายน้ำช่วยเกษตรกร

แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักในภาคเหนือ ซึ่งช่วยเพิ่มน้ำในลำน้ำและทำให้เขื่อนต่างๆมีน้ำเพิ่มมากขึ้นแต้ ในขณะนี้เขื่อนหลัก 4 เขื่อนซึ่งเป็นต้นน้ำสำคัญของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยากลับยังคงมีน้ำใช้การได้เพียงแค่ร้อยละ 3 และเขื่อนภูมิพลนั้นยังมีน้ำใช้ได้เพียงร้อยละ 1 เท่านั้น


กลับขึ้นด้านบน