วัดร้อยละ 60 ทั่วประเทศพร้อมส่งบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้ พศ.

วัดร้อยละ 60 ทั่วประเทศพร้อมส่งบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้ พศ.

วัดร้อยละ 60 ทั่วประเทศพร้อมส่งบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้ พศ.

รูปข่าว : วัดร้อยละ 60 ทั่วประเทศพร้อมส่งบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้ พศ.

วัดร้อยละ 60 ทั่วประเทศพร้อมส่งบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้ พศ. ภายในสิ้นเดือนกันยายน 2558 วัดทั่วประเทศกว่า 30,000 แห่ง จะต้องจัดทำสรุปบัญชีรายรับรายจ่ายส่งให้สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล ซึ่งคาดว่ามีวัดร้อยละ 60 ที่มีความพร้อมในเรื่องดังกล่าว

การบริจาคเงินทำบุญ รวมถึงการบูชาวัตถุมงคลของผู้มีจิตศรัทธาและค่าใช้จ่ายทั้งค่าน้ำ ค่าไฟในแต่ละเดือน เป็นหน้าที่ที่วัดต้องจัดทำบัญชีเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการระบบการเงินของวัดแต่ละแห่ง ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ปี 2505

น.ส.มยุรี ขุนภักดี รับช่วงทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของวัดหทัยนเรศวร์ จ.นครปฐม จากไวยาวัจกรคนเก่า เธอยอมรับว่าทุกวันนี้ในการลงบัญชี เธอจะทำอย่างรอบคอบเพื่อให้บัญชีมีความถูกต้องมากที่สุด เพราะหากเกิดความผิดพลาดจะถูกครหาได้ พร้อมมั่นใจว่าสิ้นเดือนกันยายน 2558 วัดหทัยนเรศวร์จะสามารถส่งบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้กับสำนักพระพุทธศาสนา จ.นครปฐมได้ทันตามที่มหาเถรสมาคมออกประกาศในวันที่ 20 ก.ค.2558

ในส่วนของ ผศ.ณดา จันทร์สม คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า ที่ทำวิจัยในเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี 2555 กล่าวว่า มติเถรสมาคมที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นสร้างความเชื่อมั่นให้กับพุทธศาสนิกชนและยังสะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือรายได้ประชาชาติได้ดียิ่งขึ้นด้วย โดยคาดว่าวัดร้อยละ 60 มีความพร้อมในเรื่องนี้

"การนำส่งข้อมูลบัญชีนับเป็นก้าวแรก สิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปคือกระบวนการตรวจสอบว่าจะให้หน่วยงานใดเป็นผู้ตรวจสอบ เพราะการปกครองทางสงฆ์มีกฎหมายกำกับเฉพาะ ดังนั้นสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ จะต้องพิจารณาและนำเรื่องเสนอให้ พศ.พิจารณาว่าจะมีการตรวจสอบที่เป็นระบบได้อย่างไร" ผศ.ณดา กล่าว

ด้านนายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า การทำบัญชีแสดงรายรับ-รายจ่าย ของวัดเป็นเรื่องปกติที่มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 โดยที่ผ่านมา สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้อบรมถวายความรู้ให้เจ้าอาวาส เพื่อที่จะได้ส่งรายงานผลตามปีงบประมาณและเพื่อให้วัดเห็นความสำคัญของระบบธรรมาภิบาล โดยปี 2558 ตั้งเป้าไว้ที่ 19,064 วัด

"วัดทั้งหมดในประเทศไทยมีประมาณ 36,000 แห่ง เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายใน 5 ปี ทุกวัดจะนำส่งบัญชีรายรับรายจ่าย เหตุที่เรายังไม่ทำให้ครบปีนี้เพราะประเทศเรามีวัดเล็กวัดน้อยในพื้นที่ห่างไกล บางวัดมีพระอยู่รูปเดียว อาจจะยังไม่พร้อมที่จะส่งรายรับรายจ่ายในปีนี้" นายอินทพรกล่าว

ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ยังย้ำว่า วัดทั่วประเทศต้องส่งบัญชีตั้งแต่รอบวันที่ 1 ต.ค.2557 ถึง 30 ก.ย.2558 ซึ่งเป็นไปตามปีงบประมาณของรัฐบาล ซึ่งการส่งบัญชีรายรับรายจ่ายของวัดจะสามารถสะท้อนความถูกต้องโปร่งใส รวมถึงสะท้อนความมีส่วนร่วมของชุมชนในการทำนุบำรุงศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป


กลับขึ้นด้านบน