สธ.เผยเครียดจากงานทำให้หย่าร้างเพิ่มขึ้น สถิติสมรสปีละ3แสนคู่-หย่าร้างกว่าแสนคู่

สธ.เผยเครียดจากงานทำให้หย่าร้างเพิ่มขึ้น สถิติสมรสปีละ3แสนคู่-หย่าร้างกว่าแสนคู่

สธ.เผยเครียดจากงานทำให้หย่าร้างเพิ่มขึ้น สถิติสมรสปีละ3แสนคู่-หย่าร้างกว่าแสนคู่

รูปข่าว : สธ.เผยเครียดจากงานทำให้หย่าร้างเพิ่มขึ้น สถิติสมรสปีละ3แสนคู่-หย่าร้างกว่าแสนคู่

สธ.เผยเครียดจากงานทำให้หย่าร้างเพิ่มขึ้น สถิติสมรสปีละ3แสนคู่-หย่าร้างกว่าแสนคู่ โฆษกกระทรวงสาธารณสุขเผยความเครียดในการทำงาน และการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถิติการหย่าร้างในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่เป็นตัวเลขที่ยังไม่นับรวมกรณีผู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบอกถึงปัญหาการใช้ชีวิตคู่ยุคปัจจุบัน

 นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า สถิติการหย่าร้างในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าอัตราเร่งที่ส่งผลให้อัตราการหย่าร้างเพิ่มขึ้น เช่น สภาพสังคม เศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง การอยู่กันแบบครอบครัวเดี่ยว มากกว่าครอบครัวขยาย ทำให้ต้องแบกรับภาระการหาเลี้ยงครอบครัว และภาวะความเครียดสะสมจากการทำงานหนักเกินความพอดี และปัญหาการหย่าร้างยังส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเด็ก นำไปสู่วงจรของความขัดแย้งภายในครอบครัว รวมถึงปัญหาการใช้ความรุนแรง ซึ่งถือเป็นปัญหาแฝงก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน 

 
ทั้งนี้ ในแต่ละปีจะมีการจดทะเบียนสมรสประมาณเกือบ 3 แสนคู่ หย่าร้างกว่า 1 แสนคู่ ต่อปี คิดเป็นอัตราส่วน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33 ซึ่งหากเปรียบเทียบในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะในรอบ 10 ปี และ 20 ปี ที่ผ่านมีอัตราการหย่าอยู่ที่ร้อยละ 25 และร้อยละ 20 ตามลำดับ


กลับขึ้นด้านบน