'ผู้ว่าฯสงขลา'สั่งป้องเวทีค.3 โรงไฟฟ้าเทพา ห้ามเข้าตั้งแต่ 26-28 ก.ค.หวั่นกฟผ.ถูกไล่

'ผู้ว่าฯสงขลา'สั่งป้องเวทีค.3 โรงไฟฟ้าเทพา ห้ามเข้าตั้งแต่ 26-28 ก.ค.หวั่นกฟผ.ถูกไล่

'ผู้ว่าฯสงขลา'สั่งป้องเวทีค.3 โรงไฟฟ้าเทพา ห้ามเข้าตั้งแต่ 26-28 ก.ค.หวั่นกฟผ.ถูกไล่

รูปข่าว : 'ผู้ว่าฯสงขลา'สั่งป้องเวทีค.3 โรงไฟฟ้าเทพา ห้ามเข้าตั้งแต่ 26-28 ก.ค.หวั่นกฟผ.ถูกไล่

'ผู้ว่าฯสงขลา'สั่งป้องเวทีค.3 โรงไฟฟ้าเทพา ห้ามเข้าตั้งแต่ 26-28 ก.ค.หวั่นกฟผ.ถูกไล่ ‘ผู้ว่าฯ สงขลา’ ออกประกาศป้องเวทีค.3 โรงไฟฟ้าเทพา และท่าเรือขนส่งถ่านหิน ของกฟผ.ที่จะทำวันที่ 27-28 ก.ค. ที่อบต.ปากบาง อ้างพ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกคำสั่งห้ามเข้าที่ทำการอบต.ปากบาง ตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ 26 ก.ค.

วันนี้ (25 ก.ค.2558) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการเสวนา “เวที ค.3 ภาคประชาชน โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา พัฒนาหรือหายนะ” ที่อาคาร LRC ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีวิทยากรจากทั่วประเทศประมาณ 10 คน ปรากฏว่า มีผู้นำเอาคำสั่งที่ของนายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มาเผยแพร่ คาดว่าทำขึ้นเพื่อปรามกลุ่มองค์กรเอกชน นักวิชาการ และชาวบ้าน ที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพา และท่าเรือขนส่งถ่านหิน จ.สงขลา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หลังจากที่กฟผ.ถูกคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่มาแล้ว

และโรงไฟฟ้าเทพาจะจัดรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 หรือเวที ค.3 ในวันที่ 27-28 ก.ค.นี้ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

สำหรับคำสั่งดังกล่าวระบุว่า คำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ที่ ..../2558 เรื่อง ห้ามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้าไปชุมนุมเคลื่อนไหวหรือดำเนินการด้วยประการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่บริเวณอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เว้นแต่ผู้ซึ่งได้รับอนุญาต หรือผู้ที่ได้รับคำสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ด้วยขณะนี้จากการประมวลข้อมูลข่าวสาร สามารถสรุปสถานการณ์ อาจมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลที่มีความเห็นต่างในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา อันอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือรัฐ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 มาตรา 22 และมาตรา 27(3) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 จึงออกคำสั่งห้ามบุคคล หรือกลุ่มบุคคลเข้าไปชุมนุมหรือดำเนินการด้วยประการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่บริเวณอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ในระหว่างเวลา 01.00 น. ของวันที่ 26 ก.ค.2558 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 28 ก.ค.2558 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการตามมาตรา 21 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามนัยแห่งมาตรา 49 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2558 สั่ง ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

ติดตามข่าวสารผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค ไทยพีบีเอสออนไลน์
https://www.facebook.com/ThaiPBSNews?ref=hl
 


กลับขึ้นด้านบน