รองผบ.ตร.ตรวจการปฏิบัติงานศูนย์รับแจ้งเรือเข้า-ออก จ.สมุทรสงคราม

รองผบ.ตร.ตรวจการปฏิบัติงานศูนย์รับแจ้งเรือเข้า-ออก จ.สมุทรสงคราม

รองผบ.ตร.ตรวจการปฏิบัติงานศูนย์รับแจ้งเรือเข้า-ออก จ.สมุทรสงคราม

รูปข่าว : รองผบ.ตร.ตรวจการปฏิบัติงานศูนย์รับแจ้งเรือเข้า-ออก จ.สมุทรสงคราม

รองผบ.ตร.ตรวจการปฏิบัติงานศูนย์รับแจ้งเรือเข้า-ออก จ.สมุทรสงคราม รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์รับแจ้งเข้า - ออกเรือประมง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

วันนี้ (26 ก.ค.2558) พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์รับแจ้งเข้า - ออกเรือประมง จ.สมุทรสงคราม ในการควบคุมและแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ พร้อมทั้งตรวจสอบอาชญาบัตรเรือ แรงงานข้ามชาติ และไต้ก๋ง หรือ ไต๋เรือ ซึ่งกฎหมายระบุต้องเป็นคนไทยเท่านั้น

พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ เน้นย้ำให้ตำรวจพื้นที่ตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษ ให้รองผู้บังคับการตำรวจภูธรในจังหวัดเป็นหัวหน้าชุด สนับสนุนการทำงานของศูนย์ฯ ในการจัดระเบียบและเร่งรัดการดำเนินคดีร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ,ตำรวจน้ำ เพื่อเป็นกำลังเสริมในช่วงที่มีการบังคับใช้กฎหมายและให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเข้า- ออกเรือประมง ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เป็นศูนย์ต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และการทำประมงผิดกฎหมาย


กลับขึ้นด้านบน