ผู้เห็นต่างเข้าร่วมเวทีค.3 โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาไม่ได้-จ่อร้อง ศอ.บต.สอบวินัยผู้ว่าฯสงขลา

ผู้เห็นต่างเข้าร่วมเวทีค.3 โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาไม่ได้-จ่อร้อง ศอ.บต.สอบวินัยผู้ว่าฯสงขลา

ผู้เห็นต่างเข้าร่วมเวทีค.3 โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาไม่ได้-จ่อร้อง ศอ.บต.สอบวินัยผู้ว่าฯสงขลา

รูปข่าว : ผู้เห็นต่างเข้าร่วมเวทีค.3 โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาไม่ได้-จ่อร้อง ศอ.บต.สอบวินัยผู้ว่าฯสงขลา

 ผู้เห็นต่างเข้าร่วมเวทีค.3 โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาไม่ได้-จ่อร้อง ศอ.บต.สอบวินัยผู้ว่าฯสงขลา วันนี้ (27 ก.ค.2558) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการจัดเวทีรับฟังความเห็นโครงการท่าเรือขนถ่านหินและ โรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากบางเทพา อ.เทพา จ.สงขลา โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) กลุ่มประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวไม่สามารถเข้าร่วมเวทีได้

วันนี้ (27 ก.ค.2558) นายดิเรก เหมนคร ผู้ประสานงานเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน ระบุ วันนี้มีการจัดเวทีค.3 โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเรือขนถ่านหินเทพา ประเด็นสำคัญ การจัดเวทีค3.ในวันนี้ ฝ่ายที่เห็นต่างไม่สามารถเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีค3.ได้ ฝ่ายเห็นต่างถูกเจ้าหน้าที่กั้นด้วยแผงเหล็กให้อยู่ริมถนนหน้าอบต.ปากบางเทพา เมื่่อขอพบ นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นประธานเวทีค3. ผู้ว่ฯไม่ยอมมาพบชาวบ้าน

นายดิเรก กล่าวว่า  การดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาโดยการปิดกั้นคนเห็นต่างเข้าร่วมเวทีค3. ประชาชนต้องการตรวจสอบทางวินัยในการใช้อำนาจการปกครองอันมิชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาที่ออก คำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ที่ 2941/2558 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อทบทวนร่างรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.3) ในวันนี้ (27 ก.ค.2558) และวันพรุ่งนี้ (28 ก.ค.2558) ซึ่งผู้ว่าฯสงขลาจะมาทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้มีคำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสงขลา ที่ 2941/2558 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558

ผู้ว่าฯสงขลาเป็นผู้ลงนามออกประกาศและจัดส่งคำสั่งดังกล่าวไปให้สมาชิกบางคนของเครือข่ายฯ โดยสาระสำคัญของคำสั่งดังกล่าวระบุว่า จากการประมวลข้อมูลข่าวสารอาจมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลที่มีความเห็นต่างในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพา อันอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือรัฐ จึงมีคำสั่งห้ามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้าไปชุมนุมหรือดำเนินการด้วยประการใดไดอันอาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่

คำสั่งดังกล่าวของท่านผู้ว่าฯสงขลา เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายขัดต่อกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ขัดต่อหลักการคุ้มครองสิทธิของประชาชนและสิทธิของชุมชนที่จะมีส่วนร่วมกับหน่วยงานรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักการคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สิทธิในการใช้ประโยชน์และคุ้มครองรักษาทรัพยากรและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นของตน อันเป็นสิทธิที่บัญญัติรับรองไว้ตามความในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 มาตรา 4 ทั้งอาจไม่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีอันเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.2539

นายดิเรก กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อทางผู้ว่าฯออกคำสั่งห้ามผู้เห็นต่างเข้าร่วมเวทีค3. ทางเครือข่ายฯจะเดินทางไปเรียกร้องให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ดำเนินการดังนี้

1. ตรวจสอบการดำเนินโครงการของบริษัทคอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด และมีข้อเสนอให้บริษัทดังกล่าวยุติการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกระบวนการอันนำไปสู่การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เพราะขาดความชอบธรรม ขาดธรรมาภิบาล

2. ตรวจสอบทางวินัยในการใช้อำนาจการปกครองอันมิชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ที่ใช้อำนาจออกคำสั่งข่มขู่ใส่ร้ายผู้เห็นต่างกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

3. ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.) ยุติโฆษณาชวนเชื่อ ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อประชาชน อันทำให้เกิดความแตกแยก และความเข้าใจผิดในกรณีการก่อสร้างท่าเรือและโรงไฟฟ้าถ่านหิน


กลับขึ้นด้านบน