ตามรอยพระเจ้าตาก 248 ปี

ตามรอยพระเจ้าตาก 248 ปี

ตามรอยพระเจ้าตาก 248 ปี

รูปข่าว : ตามรอยพระเจ้าตาก 248 ปี

ตามรอยพระเจ้าตาก 248 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 17 เมษายนที่ผ่านมา เป็นวันเดียวกับที่กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์ นำขบวนม้าตามรอยเส้นทางทัพ 8 จังหวัดจากอยุธยาถึงจันทบุรีถึงที่หมาย ได้ร่วมจัดกิจกรรมรำลึก และหวังพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

แม้อ่อนล้ากับสภาพอากาศระหว่างเดินทางอยู่บ้าง เพราะใช้ขบวนม้าตามรอยเส้นทางทัพพระเจ้าตากเป็นระยะทางกว่า 500 กิโลเมตร ผ่าน 8 จังหวัด หาก 33 วันมานี้ผู้ร่วมกิจกรรมก็มาถึงปลายทางที่จันทบุรีตามความมุ่งมั่น ด้วยศรัทธาที่มีต่อวีรกษัตริย์องค์สำคัญ รำลึกเนื่องในวาระครบรอบ 248 ปีของการกอบกู้เอกราช และวันคล้ายวันพระราชสมภพ 17 เมษายน 
 
หลายปีมานี้ในทุกวันคล้ายวันพระราชสมภพ ถือเป็นนัดสำคัญที่ชาวบ้านและส่วนราชการในจังหวัดจันทบุรี จะร่วมงานบุญใหญ่ทอดผ้าป่า 3 มิติ ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ตลอดจนจัดพิธีบวงสรวงหน้าพระบรมราชานุสรณ์ อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม เมื่อรวมเข้ากับการกระตุ้นการศึกษาประวัติศาสตร์ ผ่านกิจกรรมตามรอยพระเจ้าตาก ทำให้เรื่องราวที่มีบันทึกในพระราชพงศาวดารฉบับจันทนุมาศ (เจิม) ที่สันนิษฐานว่าบ้านเสม็ดงาม เป็นหนึ่งในพื้นที่รวบรวมกำลังทัพเรือ เพื่อเคลื่อนไปกอบกู้เอกราชในปี 2310 ได้รับการรำลึกถึง 
 
ชัยภูมิที่เหมาะสมใกล้กับปากแม่น้ำจันทบุรี สอดคล้องกับการค้นพบซากเรือสำเภาโบราณ ทำให้อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงามมีความสำคัญในฐานะแหล่งโบราณคดีร่วมสมัยอยุธยา มีการพัฒนาพื้นที่ด้วยการสร้างพระบรมราชานุสรณ์ สร้างพิพิธภัณฑ์ และอาคารแสดงเรือจำลองสื่อภูมิปัญญาของคนในอดีต โดยตั้งใจรวบรวมพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดแสดง หวังพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ 
 
ตลอดเส้นทาง 8 จังหวัด มีผู้ร่วมสมทบปัจจัยเกือบ 100,000 บาท เป็นทุนตั้งต้นจัดสร้างห้องพระราชประวัติที่อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม ขณะที่กิจกรรมขี่ม้าตามรอยพระเจ้าตากอาจสิ้นสุดลง แต่เสมือนจุดเริ่มต้นความร่วมมือของภาคประชาชนในจันทบุรี ที่จะบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมต่อๆ ไป


กลับขึ้นด้านบน