ชิลีสนับสนุน ยูเนสโก ขึ้นทะเบียนให้ "มัมมี่ชินโคโร" เป็นมรดกโลก

ชิลีสนับสนุน ยูเนสโก ขึ้นทะเบียนให้ "มัมมี่ชินโคโร" เป็นมรดกโลก

ชิลีสนับสนุน ยูเนสโก ขึ้นทะเบียนให้ "มัมมี่ชินโคโร" เป็นมรดกโลก

รูปข่าว : ชิลีสนับสนุน ยูเนสโก ขึ้นทะเบียนให้ "มัมมี่ชินโคโร" เป็นมรดกโลก

ชิลีสนับสนุน ยูเนสโก ขึ้นทะเบียนให้ ชิลีผลักดันให้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(ยูเนสโก) ขึ้นทะเบียนให้ "มัมมี่ชินโคโร" เป็นมรดกโลก

นักโบราณคดีและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของชิลีได้สนับสนุนให้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(ยูเนสโก) ขึ้นทะเบียนมัมมี่ในวัฒนธรรมชินโคโร ประมาณ 250 ศพ เป็นมรดกโลก โดยขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญจากพิพิธภัณฑ์ซาน มิกูเอล เด อะซาปา และมหาวิทยาลัยทาราปาก้า ได้ร่วมมือกันในการอนุรักษ์พื้นที่บริเวณเขตอาริก้า ทางตอนเหนือของชิลี ซึ่งเป็นสถานที่ขุดค้นพบซากมัมมี่ เนื่องจากไม่มีการดำเนินการป้องกันอย่างเหมาะสม ทำให้มัมมี่อาจถูกรบกวนจากสิ่งมีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ทั้งนี้มัมมี่เหล่านี้ถูกค้นพบในช่วงทศวรรษ 1980 ถือเป็นมัมมี่ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลก โดยมัมมี่ชินโคโรที่เก่าแก่ที่สุดถูกขุดพบทางตอนใต้ของชายฝั่งอาริก้า มีอายุ 7,000 ปี ก่อนคริสตกาล


กลับขึ้นด้านบน