ปิดการจราจรซ้อมใหญ่ "Bike For Mom" เวลา 6.00 - 12.00 น.

ปิดการจราจรซ้อมใหญ่ "Bike For Mom" เวลา 6.00 - 12.00 น.

ปิดการจราจรซ้อมใหญ่ "Bike For Mom" เวลา 6.00 - 12.00 น.

รูปข่าว : ปิดการจราจรซ้อมใหญ่ "Bike For Mom" เวลา 6.00 - 12.00 น.

ปิดการจราจรซ้อมใหญ่ วันนี้ (2 ส.ค.) บก.จร แจ้งปิดเส้นทางการจราจร เพื่อซ้อมใหญ่กิจกรรม "Bike For Mom" ตั้งแต่เวลา 6.00 - 12.00 น.

วันนี้ (2 ส.ค.) บก.จร แจ้งปิดเส้นทางการจราจรปิดเส้นทางการจราจร ซ้อมใหญ่กิจกรรม Bike For Mom  ถึงเวลา 12.00 น. โดยปิดการจราจรเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเวลา 6.00 - 9.00 น. ปิดการจราจรรอบลานพระราชวังดุสิต(ลานพระบรมรูปทรงม้า) ได้แก่ ถนนอู่ทองใน ถนนศรีอยุธยา ถนนราชดำเนินนอก  และช่วงเวลา 08.00 - 12.00 น. ปิดการจราจรในเส้นทางปั่นจักรยาน ดังนี้

1.ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกวัดเบญจมบพิตร- แยกพญาไท,
2.ถนนอู่ทองใน ตั้งแต่แยกอู่ทองใน-บริเวณลานพระราชวังดุสิต,
3.ถนนพญาไท ตั้งแต่แยกพญาไท - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ,
4.ถนนราชดำเนินนอกตั้งแต่ แยกมิสกวัน - แยกพระรูป ร.5,
5.ถนนลิขิต ตั้งแต่ถนนพิษณุโลก - ถนนศรีอยุธยา,
6.ถนนพระราม 5 ตั้งแต่แยกราชวิถี - แยกพาณิชย์,
7.ถนนราชวิถี ตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - แยกสามเหลี่ยมดินแดง,
8.ถนนนครปฐม ตั้งแต่ถนนพิษณุโลก - ถนนศรีอยุธยา,
9.ถนนสวรรคโลก ตั้งแต่แยกอุภัยเจษฎุทิศ - แยกยมราช, 
10.ถนนกำแพงเพชร 5 ตั้งแต่แยกอุภัยเจษฎุทิศ - ถนนพระราม 6, 
11.ถนนพระราม 6 ตั้งแต่แยกตึกชัย - แยกอุรุพงษ์, 
12.ถนนพญาไท ตั้งแต่แยกราชเทวี - แยกพญาไท, 
13.ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกพญาไท - แยกมักกะสัน,
14.ถนนราชวิถี ตั้งแต่แยกตึกชัย - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ,
15.ถนนโยธี ตั้งแต่ถนนพระราม 6  ถนนพญาไท
16.ซอยรางน้ำ
17.ถนนราชปรารถ ตั้งแต่แยกมักกะสัน - แยกดินแดง,
18.ถนนดินแดง ตั้งแต่แยกสามเหลี่ยมดินแดง - แยกด่วนดินแดง,
19.ถนนวิภาวดีรังสิต ตั้งแต่แยกดินแดง - กองพันทหารราบที่ 1 โดยปิดเฉพาะฝั่งขาออก จากนั้นจะมีรถตรวจเส้นทางต่อจาก ร.1 พัน1 รอ. ไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามเส้นทางถนนพหลโยธินถึงจุดหมาย กรมทหาราบที่ 11 รักษาพระองค์

ส่วนเส้นทางรถโดยสารประจำทาง ขสมก. แจ้งการเปลี่ยนเส้นทางรถประจำทางตามถนนสายต่าง ๆ ได้แก่ ถนนศรีอยุธยา ถนนพญาไท ถนนราชวิถี ถนนดินแดง ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนพหลโยธิน และจุดเชื่อมต่อ รวมทั้งถนนที่เกี่ยวเนื่องในเส้นทางจักรยาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สายด่วน 1348

สำหรับวันที่ 15 ส.ค.นี้ จะมีการซ้อมอีกครั้ง เฉพาะหน่วยงานตำรวจและทหารเพื่อทำความเข้าใจการอารักขา ไม่มีการปิดการจราจรส่วนวันที่ 16 ส.ค.2558 ซึ่งเป็นวันจริงจะปิดการจราจรตั้งแต่เวลา 12.00 - 21.00 น. จากลานพระราชวังดุสิต - กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ตามเส้นทางดังกล่าวทั้งไปและกลับทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ บก.02 โทร. 1197 ตลอด 24 ชั่วโมง


กลับขึ้นด้านบน