กมธ.ปฏิรูปการเมือง สปช.ประชุมเตรียมอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก

กมธ.ปฏิรูปการเมือง สปช.ประชุมเตรียมอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก

กมธ.ปฏิรูปการเมือง สปช.ประชุมเตรียมอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก

รูปข่าว : กมธ.ปฏิรูปการเมือง สปช.ประชุมเตรียมอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก

กมธ.ปฏิรูปการเมือง สปช.ประชุมเตรียมอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง สภาปฏิรูปแห่งชาติ ระบุว่า แนวทางการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก ในกรอบเวลา 30 นาที อาจไม่พอต่อการอภิปราย โดยเฉพาะข้อบัญญัติเรื่องระบบการเมือง ที่กรรมาธิการมีการตั้งข้อสังเกตไว้เป็นจำนวนมาก

ก่อนที่จะเริ่มการอภิปรายพิจารณา หรือแปรญัตติร่างรัฐธรรมนูญของสภาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ระหว่างวันที่ 20 - 26 เม.ย.2558 วันนี้ (19 เม.ย.2558) นายสมบัติ ธำรงธัญญวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง เรียกประชุมหารือและซักซ้อมประเด็นและแนวทางการอภิปราย

ก่อนการประชุม นายสมบัติเปิดเผยว่าประเด็นเนื้อหาที่จะอภิปราย ซึ่งเป็นข้อกังวลของกรรมาธิการส่วนใหญ่ คือการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสม ที่อาจเกิดปัญหาต่อระบบการเมือง และการห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในเวลาเดียวกัน

สำหรับเวลาในการอภิปรายได้รับการจัดสรรเวลาไว้ 30 นาที แม้จะไม่พอต่อการอภิปรายให้ครอบคลุมเนื้อหาตามข้อสังเกตได้ทั้งหมด แต่ยืนยันจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ และหลังจากการอภิปรายจบสิ้นในวันที่ 26 เม.ย.2558 จะหารือกับคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ เพื่อรวบรวมเสียงในการรับรองการเสนอยื่นคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ตามที่รัฐธรรมนูญชั่วคราวกำหนดไว้

ในวันพรุ่งนี้ (20 เม.ย.2558) เวลา 07.45 น. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองมีการนัดหมายที่ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 7 เพื่อปฏิญาณตนก่อนเริ่มการอภิปราย ขณะเดียวกันก่อนการประชุมวันนี้ กรรมาธิการต่างมอบดอกไม้ให้นายสมบัติ เนื่องจากวันที่ 17 เม.ย.2558 เป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบอายุ 64 ปี จึงร่วมกันแสดงยินดีและเป็นกำลังต่อกัน เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 


กลับขึ้นด้านบน