Bike For Mom กิจกรรมรวมจักรยานหลายรูปแบบ

Bike For Mom กิจกรรมรวมจักรยานหลายรูปแบบ

Bike For Mom กิจกรรมรวมจักรยานหลายรูปแบบ

รูปข่าว : Bike For Mom กิจกรรมรวมจักรยานหลายรูปแบบ

Bike For Mom กิจกรรมรวมจักรยานหลายรูปแบบ การซ้อมใหญ่กิจกรรม Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (2 ส.ค.2558) มีผู้ใช้จักรยานหลายประเภทเข้าร่วม เช่น จักรยานสำหรับออกกำลังกาย แบบสวยงาม และจักรยานแม่บ้าน ซึ่งทุกคนมีจุดหมายเดียวกันคือร่วมแสดงความจงรักภักดี

บุญจวน แสงศรีเรือง ได้รับจักรยานที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของลูกชาย ก่อนถึงวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. เพื่อใช้ในกิจกรรม Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่

บุญจวน บอกว่าเธอรู้สึกดีใจมาก และตั้งเป้าจะปั่นจักรยานให้ถึงจุดหมายที่กรมทหารราบที่ 11 โดยเข้าร่วมโครงการนี้ เพราะต้องการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เช่นเดียวกับอธิชา เลิศรัตน์ ซึ่งเลือกใช้จ้กรยานแม่บ้าน เพราะเป็นจักรยานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

สำหรับจักรยานส่วนใหญ่ที่นักปั่นเลือกที่จะใช้ในกิจกรรม Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ อาจจะมีราคาสูง แต่ก็มีนักปั่นหลายคนที่เลือกใช้จักรยานที่มีอยู่เดิมและใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งทุกคนมีจุดหมายเดียวกันคือการแสดงออกถึงความจงรักภักดี


กลับขึ้นด้านบน