การเคหะฯเตรียมชงแผนพัฒนาแฟลตดินแดง วสท.ประเมินรื้อสร้างใหม่-ปรับปรุงอันไหนคุ้ม

การเคหะฯเตรียมชงแผนพัฒนาแฟลตดินแดง วสท.ประเมินรื้อสร้างใหม่-ปรับปรุงอันไหนคุ้ม

การเคหะฯเตรียมชงแผนพัฒนาแฟลตดินแดง วสท.ประเมินรื้อสร้างใหม่-ปรับปรุงอันไหนคุ้ม

รูปข่าว : การเคหะฯเตรียมชงแผนพัฒนาแฟลตดินแดง วสท.ประเมินรื้อสร้างใหม่-ปรับปรุงอันไหนคุ้ม

การเคหะฯเตรียมชงแผนพัฒนาแฟลตดินแดง วสท.ประเมินรื้อสร้างใหม่-ปรับปรุงอันไหนคุ้ม การรื้อถอนอาคารแฟลตดินแดงเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ ยังคงเป็นปัญหาที่ไม่ได้ข้อสรุปว่าจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งที่ผ่านมาชาวแฟลตดินแดงแสดงความไม่เห็นด้วยมาเป็นระยะ ขณะที่ล่าสุดการเคหะแห่งชาติ จัดทำแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงแล้วเสร็จ และเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แฟลตดินแดง ถือเป็นต้นแบบอาคารชุดแรกๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยในย่านดินแดงพักอาศัย ก่อนหน้านี้การเคหะแห่งชาติ มีแนวคิดที่จะรื้ออาคารแฟลตดินแดง เนื่องจากกังวลเรื่องของโครงสร้างอาคารที่มีอายุการใช้งานมานานกว่า 50 ปี และอาจเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

การเคหะแห่งชาติ เคยเสนอขออนุมัติแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่และฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2543 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้การเคหะแห่งชาติจัดทำแผนแม่บท ภายใต้เงื่อนไขก่อนจะดำเนินโครงการ ทั้งการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้อยู่อาศัยเดิม (เจ้าบ้านที่เป็นคู่สัญญากับการเคหะ) ชี้แจงทำความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้อยู่อาศัยเดิม

แต่ชาวแฟลตดินแดงได้คัดค้านมาโดยตลอด นายดุสิต ยอดศรี ชาวแฟลตดินแดง ระบุว่า ต้องการให้การเคหะแห่งชาติจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยเดิม เพราะได้รับผลกระทบโดยตรง แม้อาคารแฟลตดินแดงจะสร้างมากว่า 50 ปี แต่ยังไม่เคยเกิดเหตุการรุนแรงจากการชำรุดของโครงสร้างอาคาร และเมื่อ 10 ปีที่แล้ว วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เคยลงพื้นที่สำรวจสภาพอาคารแฟลตดินแดง หลังจากเกิดข้อขัดแย้ง

นายธเนศ วีระศิริ ที่ปรึกษาเลขาธิการ วสท. ที่ปรึกษาเลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอเป็นตัวกลางร่วมหาทางออกให้กับภาครัฐและชาวบ้าน โดยจะร่วมตรวจสอบสภาพโครงสร้างอาคาร เพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการ และประเมินความคุ้มทุนว่าจะรื้อถอนแล้วสร้างใหม่ หรือปรับปรุงสภาพอาคาร

กดถูกใจหน้าเพจ ThaiPBSNews
https://www.facebook.com/ThaiPBSNews?ref=hlกลับขึ้นด้านบน