กสทช.เดินหน้าประมูล 4G เดือน พ.ย.นี้

กสทช.เดินหน้าประมูล 4G เดือน พ.ย.นี้

กสทช.เดินหน้าประมูล 4G เดือน พ.ย.นี้

รูปข่าว : กสทช.เดินหน้าประมูล 4G เดือน พ.ย.นี้

กสทช.เดินหน้าประมูล 4G เดือน พ.ย.นี้ กสทช.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์ประมูล 4G คลื่นความถี่ 1800 MHz ในส่วนกลาง จ.กรุงเทพฯ โดยมีประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ก่อนจะเปิดประมูลจริงในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ กสทช.ยืนยันข้อกำหนดสำคัญ คือ เอกชนที่เข้าร่วมประมูลต้องเสนออัตราค่าบริการที่เหมาะสม ทั้งการโทรและอินเทอร์เน็ตไว้ในเงื่อนไขการประมูลด้วย

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่าวันนี้ (3 ส.ค.2558) สำนักงาน กสทช.เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz และร่างประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ย่านความถี่ 1710-1785/1805-1880 MHz หรือร่างหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ในส่วนกลาง ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยจะเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปจำนวนมาก

สำหรับประเด็นที่จะทำการรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ ได้แก่ ขนาดของคลื่นความถี่ที่จะนำมาประมูล, วิธีการอนุญาต ความเหมาะสมของการใช้วิธีการประมูล ความเหมาะสมของกฎการประมูล ความเหมาะสมของเงื่อนไขกรณีที่มีผู้เข้าร่วมการประมูลจำนวนน้อยกว่า หรือเท่ากับจำนวนชุดคลื่นความถี่ที่จะนำมาอนุญาตให้ใช้, ราคาขั้นต่ำของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ แบ่งเป็น 13,920 ล้านบาท กรณีที่มีผู้เข้าร่วมการประมูลมากกว่าจำนวนใบอนุญาต และ 19,890 ล้านบาท กรณีที่มีผู้เข้าร่วมการประมูลน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนใบอนุญาต, กระบวนการอนุญาต, สิทธิ หน้าที่ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz, มาตรการจำกัดพฤติกรรมสมยอมในการเสนอราคาประมูล, ประเด็นอื่น ๆ

นายฐากร กล่าวเพิ่มเติมว่าความคิดเห็นที่ได้รับในวันนี้ สำนักงาน กสทช. จะนำไปรวบรวมกับความคิดเห็นที่ได้รับจากการเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ก.ค.2558 รวมถึงความคิดเห็นที่มีผู้ให้ความเห็นต่อร่างประกาศฉบับดังกล่าวในทุกๆ ช่องทาง เพื่อนำไปปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์ประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ส่วนอัตราค่าบริการที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าการใช้บริการ 3G ในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้มีการคุ้มครองประชาชนนั้น นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ระบุว่าการประมูลครั้งนี้กำหนดไว้ในเงื่อนไขการประมูล เอกชนที่สนใจต้องเสนออัตราการคิดค่าบริการ ทั้งการโทรและอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ต้องการให้การประมูล 4G ช่วยคุ้มครองกลุ่มผู้บริโภคให้ใช้บริการในอัตราที่เหมาะสม

นอกจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป ยังคงสามารถแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศฉบับนี้ ด้วยการส่งเอกสารโดยตรง หรือผ่านช่องทางจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จนถึงวันที่ 17 ส.ค. 2558


กลับขึ้นด้านบน