รมว.สธ.ยืนยันทำงานร่วมกับ ปลัด สธ.ได้

รมว.สธ.ยืนยันทำงานร่วมกับ ปลัด สธ.ได้

รมว.สธ.ยืนยันทำงานร่วมกับ ปลัด สธ.ได้

รูปข่าว : รมว.สธ.ยืนยันทำงานร่วมกับ ปลัด สธ.ได้

รมว.สธ.ยืนยันทำงานร่วมกับ ปลัด สธ.ได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันไม่หนักใจกับการกลับมาปฏิบัติหน้าที่ของ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยจะต้องทำตามข้อตกลงปฏิบัติงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้วางไว้ และไม่มีการสั่งโยกย้ายข้าราชการ

 ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(1) (3) (4) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี 2534 ให้ยกเลิกคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 75/2558 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2558 โดยให้ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลับมาปฏิบัติราชการที่กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีผลตั้งแต่วันนี้ (5 ส.ค.2558) ว่า ไม่หนักใจ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ ซึ่ง นพ.ณรงค์ เหลือระยะเวลาทำงาน 2 เดือนก่อนจะเกษียณอายุราชการ ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางและเป้าหมายยุทธศาสตร์ให้แต่ละฝ่ายปฏิบัติงานไว้อยู่แล้ว หากดำเนินการตามแผนไม่น่าจะมีปัญหา และเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินงานร่วมกันอยู่แล้ว

 
ศ.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การกลับมาปฏิบัติหน้าที่ของ นพ.ณรงค์ ต้องเป็นไปตามข้อตกลง โดยทำหน้าที่ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดูแลนโยบายต่างๆ โดยไม่เข้าไปทำให้เกิดการโยกย้ายข้าราชการ และต้องเข้าไปดำเนินงานของ สปสช.
 
นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดินทางเข้าทำงานในกระทรวงเป็นวันแรก หลังคำสั่งนายกรัฐมนตรีให้กลับมาทำปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงสาธารณสุข ท่ามกลางการต้อนรับจากข้าราชการ โดย นพ.ณรงค์ กล่าวว่า ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่คืนศักดิ์ศรีให้กับข้าราชการ หลังจากนี้ เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการเพื่อให้ก้าวผ่านความขัดแย้งให้ได้ โดยในสัปดาห์หน้า จะประชุมร่วมกับผู้บริหารทั่วประเทศ เพื่อกำหนดทิศทางการทำงาน โดยเน้นเรื่องความสามัคคี ความเป็นปึกแผ่น รากฐานสังคมและการกระตุ้นพัฒนาการเด็กเล็ก ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล รวมถึงเดินหน้านโยบายเขตสุขภาพ และขอให้บุคลากรสาธารณสุขได้เข้าใจว่าเรื่องที่ผ่านมาแล้วให้แล้วไป


กลับขึ้นด้านบน