ผู้บริหารไทยพีบีเอสยื่นเรื่องขอทบทวน ม.190

ผู้บริหารไทยพีบีเอสยื่นเรื่องขอทบทวน ม.190

ผู้บริหารไทยพีบีเอสยื่นเรื่องขอทบทวน ม.190

รูปข่าว : ผู้บริหารไทยพีบีเอสยื่นเรื่องขอทบทวน ม.190

ผู้บริหารไทยพีบีเอสยื่นเรื่องขอทบทวน ม.190 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กำหนดให้มีการแถลงปิดคดีถอดถอน 248 ส.ส.กรณีแก้รัฐธรรมนูญ ประเด็น ที่มา ส.ว.มิชอบ ในวันที่ 13 ส.ค.นี้ ขณะที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเตรียมพิจารณาทบทวนข้อบัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญ ที่ให้ยกเลิกการจัดเก็บและจัดสรรภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในสัปดาห์หน้า หลังองค์กรภาคีสุขภาพ และผู้บริหารองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ยื่นหนังสือคัดค้าน หวั่นกระทบต่อการทำหน้าที่ของ สสส. และสื่อสาธารณะ

 วันนี้ (6 ส.ค.2558) ผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส นำโดยนายณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ประธานกรรมการนโยบาย เข้ายื่นหนังสือถึงคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและสภาปฏิรูปแห่งชาติ รวมถึงคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชน เพื่อแสดงจุดยืนความเป็นสื่อสาธารณะและขอให้ทบทวนข้อบัญญัตติ ในร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 และ บทเฉพาะกาล มาตรา 281 ว่าด้วยการยกเลิกและจัดสรรเงินภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ อันเป็นเหตุให้กระทบต่อองค์กร 

 
โดยสาระสำคัญหนังสือในหนังสือนั้น ระบุถึงข้อกังวลต่อข้อบัญญัตติของร่างรัฐธรรมนูญ ที่จะกระทบต่อการดำเนินงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรณีการทำหน้าที่สื่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ของสังคม และอาจนำมาซึ่งการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง และฝ่ายทุนเชิงพาณิชย์ 
 
ขณะที่นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จะหยิบยกข้อเรียกร้องเข้าหารือประกอบการพิจารณาทบทวนข้อบัญญัติในระหว่างวันที่ 10 - 11 ส.ค.นี้ โดยอาจทบทวนใน 2 แนวทาง คือการปรับแก้ถ้อยคำในบทเฉพาะกาล ซึ่งอ้างอิงถึงผลในทางปฏิบัติ หรือการปรับแก้ในบททั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของการคลังและการงบประมาณ เนื่องจากมีผลให้ยกเลิกการจัดเก็บภาษีและการจัดสรรภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อรัฐ ในขณะเดียวกันยังกระทบต่อหน่วยงาน หรือองค์กรเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
 
ขณะที่การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือสนช.เพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอนอดีต ส.ส. 248 คน กรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมิชอบ ในชั้นการเปิดซักถาม ใช้เวลาไม่นาน เนื่องจากมีสมาชิก สนช. มีข้อซักถามเพียงคำถามเดียว กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.ในฐานะผู้กล่าวหา โดยประเด็นซักถามคือคุณสมบัติของนายภักดี โพธิศิริ กรรมการ ป.ป.ช. และมีนายวิชัย วิวิตเสวี เป็นผู้เข้าชี้แจงและยืนยันสถานะการเป็นกรรมการ ป.ป.ช.ของนายภักดี ซึ่งระหว่างการซักถามวันนี้..เป็นการประชุมลับ
 
และตามกระบวนการนั้น หลังเสร็จสิ้นการซักถาม ประธานในที่ประชุมจะนัดคู่ความทั้ง 2 ฝ่ายแถลงปิดสำนวนวันที่ 13 สิงหาคม และ กำหนดวันลงมติถอดถอนหรือไม่ 14 ส.ค.นี้


กลับขึ้นด้านบน