"พล.ต.อ.อดุลย์" สั่งชะลอโครงการฟื้นฟูแฟลตดินแดง

"พล.ต.อ.อดุลย์" สั่งชะลอโครงการฟื้นฟูแฟลตดินแดง

"พล.ต.อ.อดุลย์" สั่งชะลอโครงการฟื้นฟูแฟลตดินแดง

รูปข่าว : "พล.ต.อ.อดุลย์" สั่งชะลอโครงการฟื้นฟูแฟลตดินแดง

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่แฟลตดินแดงเพื่อสำรวจสภาพอาคาร สภาพแวดล้อม และรับฟังข้อเสนอแนะของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่แฟลตดินแดงต่อโครงการพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยใหม่ และมอบหมายให้การเคหะแห่งชาติทบทวนแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงตามข้อเรียกร้อง และให้เปิดเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อน

"ชาวแฟลตยังไม่มั่นใจการบริหารงานของการเคหะแห่งชาติจึงต้องทบทวนบทบาทของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหลักการคือต้องให้ชุมชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในโครงการตั้งแต่ต้น" พล.ต.อ.อดุลย์กล่าว

นอกจากนี้ กระทรวงฯ จะเชิญวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) เข้ามาสำรวจสภาพโครงสร้างอาคารของแฟลตดินแดงเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการตามข้อเรียกร้องของชาวแฟลตดินแดงโดยแกนนำชาวแฟลตดินแดงพอใจผลหารือครั้งนี้ โดยระบุว่าการเคหะแห่งชาติควรรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจะดำเนินโครงการ และให้ว.ส.ท. เข้ามาตรวจสอบความแข็งแรงของสภาพอาคารแฟลตดินแดงว่ายังสามารถอยู่อาศัยต่อไปได้หรือไม่

นายตัถยา ประไพเพชร แกนนำชาวแฟลตดินแดงกล่าวว่า ต้องการให้ ว.ส.ท.มาตรวจสอบสภาพของอาคารก่อนเป็นอันดับแรก เพราะไม่ว่ากี่รัฐบาลก็จะอ้างว่าสภาพอาคารแฟลตดินแดงเสื่อมโทรมและจะต้องฟื้นฟู

สำหรับข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะของชาวแฟลตดินแดงทั้งหมด การเคหะแห่งชาติต้องรวบรวมและเร่งสรุปให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 ส.ค.2558 ส่วนการเปิดเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น คาดว่าจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้  โดยประเด็นหนึ่งที่ชาวชุมชนแฟลตดินแดงกังวลก็คือ การลดขนาดของพื้นที่ใช้สอยของอาคารใหม่เหลือเพียง 33 ตารางเมตร ซึ่งชาวแฟลตดินแดงเห็นว่าไม่เหมาะสม รวมทั้งอัตราค่าเช่า


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน