กคช.ชะลอแผนปรับปรุงแฟลตดินแดง - เตรียมเปิดเวทีประชาพิจารณ์

กคช.ชะลอแผนปรับปรุงแฟลตดินแดง - เตรียมเปิดเวทีประชาพิจารณ์

กคช.ชะลอแผนปรับปรุงแฟลตดินแดง - เตรียมเปิดเวทีประชาพิจารณ์

รูปข่าว : กคช.ชะลอแผนปรับปรุงแฟลตดินแดง - เตรียมเปิดเวทีประชาพิจารณ์

กคช.ชะลอแผนปรับปรุงแฟลตดินแดง - เตรียมเปิดเวทีประชาพิจารณ์ การเคหะแห่งชาติทบทวนชะลอแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงและเตรียมเปิดเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนดำเนินการ โดย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่แฟลตดินแดงเพื่อสำรวจสภาพอาคาร สภาพแวดล้อม และรับฟังข้อเสนอแนะของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่แฟลตดินแดงต่อโครงการพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยใหม่

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติทบทวนแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ตามข้อเรียกร้องเพื่อให้เกิดการยอมรับร่วมกันโดยเฉพาะการลดขนาดของพื้นที่ใช้สอยของอาคารใหม่เหลือเพียง 33 ตารางเมตร ซึ่งเห็นว่าไม่เหมาะสมรวมทั้ง อัตราค่าเช่าและเปิดให้ชาวแฟลตดินแดง มีส่วนร่วมทุกกระบวนการ

นอกจากนี้จะเชิญวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) เข้ามาสำรวจสภาพโครงสร้างอาคารของแฟลตดินแดงเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการตามข้อเรียกร้องของชาวแฟลตดินแดง โดยแกนนำชาวแฟลตดินแดงพอใจผลหารือครั้งนี้ โดยระบุว่าการเคหะแห่งชาติควรรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจะดำเนินโครงการ และให้ ว.ส.ท. เข้ามาตรวจสอบความแข็งแรงของสภาพอาคารแฟลตดินแดงว่ายังสามารถอยู่อาศัยต่อไปได้หรือไม่

สำหรับข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะของชาวแฟลตดินแดงทั้งหมด การเคหะแห่งชาติต้องรวบรวมและเร่งสรุปให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 ส.ค.นี้ ส่วนการเปิดเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น คาดว่าจะเริ่มในช่วงปลายเดือนนี้


กลับขึ้นด้านบน