สั่ง 3 กรมจัดเก็บภาษีอีคอมเมิร์ช

สั่ง 3 กรมจัดเก็บภาษีอีคอมเมิร์ช

สั่ง 3 กรมจัดเก็บภาษีอีคอมเมิร์ช

รูปข่าว : สั่ง 3 กรมจัดเก็บภาษีอีคอมเมิร์ช

สั่ง 3 กรมจัดเก็บภาษีอีคอมเมิร์ช กระทรวงการคลัง มอบหมายให้ 3 กรมภาษี ตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอีคอมเมิร์ชให้เข้มข้นขึ้น

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งให้กระทรวงการคลังดูแลการเก็บภาษีการซื้อขายผ่านออนไลน์ (อีคอมเมิร์ซ) ให้รัดกุมกว่าที่ผ่านมา โดยกระทรวงการคลัง จะตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นมาดูแลกรณีดังกล่าว มอบหมายให้ 3 กรมภาษี คือ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร ทำงานร่วมกันเพื่อตรวจสอบและการจัดเก็บภาษีดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดไว้

เบื้องต้นหารือกับกรมสรรพากรพบว่า ได้ดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ยังไม่ลึกพอเพราะยังไม่ได้ตรวจสอบการดำเนินการทางธุรกรรมที่แท้จริง ส่วนกรมศุลกากร จะเร่งดำเนินการเกี่ยวกับการสั่งซื้อของทางออนไลน์ ที่เป็นการซื้อของนำเข้าจากต่างประเทศ ลักษณะการรับจ้างสั่งซื้อล่วงหน้าจากต่างประเทศ (พรีออร์เดอร์) เพราะปัจจุบันพบว่าเริ่มมีจำนวนมากขึ้น

สำหรับธุรกิจพรีออร์เดอร์จะมีภาษีที่เกี่ยวข้องทั้ง 2 กรมภาษี ได้แก่ ภาษี 3 ส่วน แบ่งเป็น กรมศุลกากรที่เป็นภาษีอากรขาเข้าประเทศ หากตรวจสอบและพบว่าสิ่งของดังกล่าวไม่ได้เป็นของส่วนตัวเพื่อนำมาใช้เอง หรือมีมูลค่าเกินกว่า 20,000 บาท และจะเกี่ยวข้องกับกรมสรรพากร ที่ต้องยื่นแจ้งรายได้เสียภาษีบุคคลธรรมดาประจำปีภาษี โดยต้องนำรายได้จากการดำเนินธุรกิจดังกล่าว เข้ามารวมกับรายได้ที่ได้ประจำเพื่อยื่นเสียภาษีด้วยแต่ปัจจุบันยังพบว่า มีบางส่วนที่ไม่นำรายได้ดังกล่าวเข้ามารวมไว้ ส่งผลให้การยื่นเสียภาษีบุคคลธรรมดาไม่ตรงตามจำนวนที่เป็นจริงที่ต้องยื่นแสดง


กลับขึ้นด้านบน