ปฏิญาณตนตลอดชีพในชีวิตนักบวช

ปฏิญาณตนตลอดชีพในชีวิตนักบวช

ปฏิญาณตนตลอดชีพในชีวิตนักบวช

รูปข่าว : ปฏิญาณตนตลอดชีพในชีวิตนักบวช

ปฏิญาณตนตลอดชีพในชีวิตนักบวช การปฏิญาณตนเพื่อเป็นนักบวชตลอดชีพ นับเป็นความศรัทธาแรงกล้าในการรับใช้พระเจ้า และเป็นหนึ่งในพิธีสำคัญสำหรับนักบวชคาทอลิก

อดทน มัธยัสถ์ และปรารถนาดีต่อผู้อื่น คือหลักปฏิบัติตนตลอด 8 ปี ที่ “ซิสเตอร์ศศิวิมล เมืองรัตน์” จากครอบครัวคาทอลิกเชื้อสายญวณ จ.สุพรรณบุรี ยึดถือ จนวันนี้เป็น 1 ใน 2 ผู้ปฏิญาณตนตลอดชีพ ของคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เช่นเดียวกับ “ซิสเตอร์นภาภรณ์ กุ๊นุ” ชาวไทยเชื้อสายสายปกาเกอะญอ จาก จ.เชียงใหม่

เส้นทางบรรพชิตเริ่มด้วยการถวายตัวเป็น “โนวิช” หรือผู้บวชใหม่เมื่อ 8 ปีก่อน เมื่อกำหนดครบ 2 ปีจึงยื่นขอปฏิญาณตนครั้งแรก และปฏิญาณตนอีกทุก ๆ ปี จนครบปีที่ 6 จึงเข้าสู่การปฏิญาณตนตลอดชีพ ประกาศพันธะสัญญาอยู่ในเพศบรรพชิตตลอดชีวิต

“Sponsa Christi” ภาษาละตินสลักบนแหวน มีความหมายว่า “เจ้าสาวของพระคริสตเจ้า” คือสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ถาวรในการอุทิศตัวต่อพระเจ้า จะอยู่บนนิ้วนางข้างซ้ายของซิสเตอร์ผู้ปฏิญาณตนตลอดชีพ เป็นเครื่องเตือนใจให้ปฏิบัติดีอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ ที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ได้ประกาศให้เป็น “ปีนักบวช” เพื่อกระตุ้นเตือนให้นักบวชทั่วโลกตระหนักถึงพันธะหน้าที่ระหว่างตนเองกับพระเจ้า และสังคม

นักบวชหญิงในศาสนจักรมี 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มผู้บำเพ็ญพรตภาวนา (ชีลับ) ไม่สามารถออกจากเขตพรตหากไม่ได้รับอนุญาต และกลุ่มผู้ปฏิบัติเผยแผ่หรือประกาศข่าวดี เช่น คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ โดยจากนี้ผู้ปฏิญาณตนตลอดชีพ จะทำหน้าที่ด้านต่างๆ เช่น การศึกษา และการเผยแผ่ธรรม เพื่อประโยชน์ตามศรัทธาต่อไป


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน