สปช.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก เริ่มวันนี้

สปช.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก เริ่มวันนี้

สปช.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก เริ่มวันนี้

รูปข่าว : สปช.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก เริ่มวันนี้

สปช.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก เริ่มวันนี้ วันนี้ (20 เม.ย.) วันแรกที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จะเริ่มกระบวนการพิจารณาร่างแรกของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้ว 315 มาตรา ที่ประชุม สปช.จะใช้เวลาในการพิจารณา ระหว่างวันที่ 20-26 เม.ย.นี้ โดยผู้อภิปรายประกอบด้วยประธานกรรมาธิการปฏิรูป ทั้ง 18 คณะ จะอภิปราย คนละ 30 นาที ส่วนสมาชิกสปช.จะสามารถอภิปรายได้คนละ 2 ประเด็น ประเด็นละไม่เกิน 8 นาที

ก่อนที่จะมีการพิจารณาของที่ประชุม สปช. ในช่วงเช้านี้ (20 เม.ย.) คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 36 คน จะมีการประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนที่ สปช. จะเริ่มอภิปรายและเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ โดยการประชุมดังกล่าวจะเป็นการประชุมแบบสั้น ๆ เพื่ออัพเดทสถานการณ์ และกำหนดการอภิปรายให้อยู่ในกรอบ 2 ชั่วโมง

เบื้องต้นนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธาน กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที อธิบายภาพรวมของเนื้อหาสาระรัฐธรรมนูญทั้งหมด จากนั้นจะแบ่งให้ กมธ.ยกร่างฯประมาณอีก 4-5 คน ทำหน้าที่อธิบายเนื้อหาสาระตามหมวดต่าง ๆ

สำหรับเนื้อหาที่ถูกคาดการณ์ว่าจะถูกอภิปรายมากที่สุดจะอยู่ในภาค 2 ว่าด้วยเรื่อง "ผู้นำการเมืองที่ดี และสถาบันการเมือง" ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบการเมืองทั้งหมด ตั้งแต่ที่มาของนายกรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น ขณะที่ภาค 4 ว่าด้วยเรื่อง"การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง" ซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกตถึงแนวทางการนิรโทษกรรม ก็อยู่ในความสนใจที่น่าจะถูกอภิปรายมากที่สุดเช่นกัน


กลับขึ้นด้านบน