สผ.ระบุกฟผ.ยังไม่ส่งอีไอเอรฟฟ.กระบี่-แก้ไข ยันพิจารณาเป็นกลาง-ให้ผู้ค้านแจงข้อมูลเพิ่ม

สผ.ระบุกฟผ.ยังไม่ส่งอีไอเอรฟฟ.กระบี่-แก้ไข ยันพิจารณาเป็นกลาง-ให้ผู้ค้านแจงข้อมูลเพิ่ม

สผ.ระบุกฟผ.ยังไม่ส่งอีไอเอรฟฟ.กระบี่-แก้ไข ยันพิจารณาเป็นกลาง-ให้ผู้ค้านแจงข้อมูลเพิ่ม

รูปข่าว : สผ.ระบุกฟผ.ยังไม่ส่งอีไอเอรฟฟ.กระบี่-แก้ไข ยันพิจารณาเป็นกลาง-ให้ผู้ค้านแจงข้อมูลเพิ่ม

สผ.ระบุกฟผ.ยังไม่ส่งอีไอเอรฟฟ.กระบี่-แก้ไข ยันพิจารณาเป็นกลาง-ให้ผู้ค้านแจงข้อมูลเพิ่ม สผ.ระบุ กฟผ.ยังไม่ส่งอีเอชไอเอโรงไฟฟ้ากระบี่และอีไอเอท่าเรือคลองรั้ว ฉบับแก้ไขมาให้ตรวจ เผยสั่งแก้ไขหลายประเด็น ยันจะตรวจสอบด้วยความเป็นกลางและพร้อมให้ฝ่ายคัดค้านเข้าให้ข้อมูลด้วย

วันนี้ (10 ส.ค.2558) นางรวีวรรณ ภูริเดช ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ชี้แจงหลักการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (อีเอชไอเอ) โครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) โครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ว่า สผ.จะพิจารณาด้วยความเป็นกลาง ตรงไปตรงมาและจะยังไม่พิจารณารายงานทั้ง 2 ฉบับ จนกว่าจะมีผลการพิจารณาของคณะกรรมการไตรภาคีออกมา ส่วนกรณีกลุ่มผู้คัดค้านอ้างว่าไม่ได้เข้าร่วมแสดงความเห็นประกอบการจัดทำรายงานฯ สผ.ยืนยันว่า ตามหลักการเมื่อได้รับรายงานแล้ว สผ.จะต้องตรวจสอบข้อมูลความครบถ้วนในการดำเนินการและกลุ่มผู้เข้าร่วม โดยจะเปิดให้ประชาชนผู้คัดค้านเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติม

นางรวีวรรณ ยังกล่าวอีกว่า แม้ กฟผ.จะเดินหน้าขั้นตอนการประมูลการก่อสร้างแล้ว ก็ยังไม่สามารถก่อสร้างได้ หากอีไอเอยังไม่ผ่าน ซึ่ง สผ.จะไม่พิจารณารายงานดังกล่าว แม้ กฟผ.จะไม่ถอนรายงานกลับคืนไปก็ตาม นอกจากนี้ หากโครงการดังกล่าวก่อสร้างผ่านพื้นที่ป่าชายเลน การดำเนินการจะต้องสอดคล้องกับ พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่และให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติจึงจะดำเนินการได้

สำหรับความคืบหน้าการพิจารณารายงานทั้ง 2 ฉบับ กรณีโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ กฟผ.เสนอรายงานอีเอชไอเอโครงการฯให้สผ.พิจารณาเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2557 หลังการพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) วันที่ 12 ก.พ.2558 คชก.มีมติให้กฟผ.เพิ่มเติมข้อมูลในรายงานฯให้ครบถ้วน รวม 17 ประเด็นหลัก 143 ประเด็นย่อย กฟผ.ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประกอบการพิจารณารายงานฯให้ สผ.แล้วเมื่อวันที่ 9 ก.ค.2558 แต่ สผ.จะรอการประชุมของคณะกรรมการไตรภาคีก่อน

ส่วนกรณีโครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว กฟผ.ได้เสนอรายงานอีไอเอโครงการฯให้ สผ.พิจารณาเมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2557 หลังการพิจารณาร่วมกับ คชก.วันที่ 6 มี.ค.2558 คชก.มีมติให้ กฟผ.ปรับปรุงและเพิ่มเติมรายละเอียดในรายงานฯ จำนวน 12 ประเด็นหลัก 173 ประเด็นย่อย ปัจจุบัน กฟผ.ยังไม่ได้ส่งรายงานชี้แจงเพิ่มเติมแต่อย่างใด

กดถูกใจหน้าเพจ ThaiPBSNews
https://www.facebook.com/ThaiPBSNews?ref=hl


กลับขึ้นด้านบน