แถลงการณ์ ฉ.14 "ในหลวง" เสด็จฯ มาประทับ รพ.ศิริราช แพทย์ระบุน้ำในพระสมองลดลงใกล้เคียงปริมาณเดิม-อัตราการเต้นพระหทัยปรกติ

แถลงการณ์ ฉ.14 "ในหลวง" เสด็จฯ มาประทับ รพ.ศิริราช แพทย์ระบุน้ำในพระสมองลดลงใกล้เคียงปริมาณเดิม-อัตราการเต้นพระหทัยปรกติ

แถลงการณ์ ฉ.14 "ในหลวง" เสด็จฯ มาประทับ รพ.ศิริราช แพทย์ระบุน้ำในพระสมองลดลงใกล้เคียงปริมาณเดิม-อัตราการเต้นพระหทัยปรกติ

รูปข่าว : แถลงการณ์ ฉ.14 "ในหลวง" เสด็จฯ มาประทับ รพ.ศิริราช แพทย์ระบุน้ำในพระสมองลดลงใกล้เคียงปริมาณเดิม-อัตราการเต้นพระหทัยปรกติ

แถลงการณ์ ฉ.14 วันนี้ (10 ส.ค.2558) สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 14 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทย์ระบุ อัตราการเต้นของพระหทัยลดลงเป็นปรกติ ผลการตรวจพิเศษด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พระสมองเมื่อวันที่ 5 ส.ค.2558 พบว่าปริมาณน้ำในพระสมองลดลงใกล้เคียงกับปริมาณเดิม คณะแพทย์ฯ ได้ขอพระราชทานถวายกายภาพบำบัดพระอุระ (อก) อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยการขับพระเสมหะ

ข้อความในแถลงการณ์ ฉบับที่ 14 ระบุว่า

ตามที่คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เชิญเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อตรวจพระวรกายอย่างละเอียดและถวายการตรวจพิเศษพระสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อติดตามผลการรักษา ผลการตรวจพบว่าปริมาณน้ำในพระสมองเพิ่มขึ้น คณะแพทย์ฯ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตปรับระดับการระบายน้ำในพระสมองอย่างค่อยเป็นค่อยไป และเฝ้าติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิด ผลการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พระสมองติดตามพระอาการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 พบว่าปริมาณน้ำในพระสมองลดลงตามลำดับ

ในระหว่างที่ประทับอยู่ ณ โรงพยาบาลศิริราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระปรอทเป็นครั้งคราว อีกทั้งมีพระเสมหะมาก หายพระทัยเร็วขึ้น อัตราการเต้นของพระหทัยเร็วขึ้น ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นผลสืบเนื่องจากพระอาการพระปัปผาสะ (ปอด) อักเสบตั้งแต่ครั้งก่อน ส่งผลให้ระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสพระโลหิตลดลงบ้างเป็นครั้งคราว คณะแพทย์ฯ ได้ถวายกายภาพบำบัดสำหรับพระอุระ (อก) เพื่อช่วยให้การขับพระเสมหะสะดวกขึ้น พร้อมทั้งถวายพระโอสถละลายพระเสมหะร่วมกับการถวายออกซิเจนผสมอากาศเป็นระยะ

ผลการตรวจเอกซเรย์และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของพระอุระ (อก) ติดตามพระอาการไม่พบการอักเสบ ผลการตรวจพระหทัยและการตรวจด้วยเครื่องมือตรวจคลื่นไฟฟ้า พบว่าอัตราการเต้นของพระหทัยลดลงเป็นปรกติแล้ว อัตราการหายพระทัยลดลงเกือบเป็นปรกติ ความดันพระโลหิตปรกติ ผลการตรวจพิเศษด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พระสมองเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 พบว่าปริมาณน้ำในพระสมองลดลงใกล้เคียงกับปริมาณเดิม คณะแพทย์ฯ ได้ขอพระราชทานถวายกายภาพบำบัดพระอุระ (อก) อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยการขับพระเสมหะต่อไปจนกว่าพระเสมหะจะลดลงเป็นปรกติ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง


กลับขึ้นด้านบน