กลุ่มอนุรักษ์ฯ จ.ประจวบฯ ค้านถอนทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำ-หวั่นเปิดช่องอุตสาหกรรมเหล็ก

กลุ่มอนุรักษ์ฯ จ.ประจวบฯ ค้านถอนทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำ-หวั่นเปิดช่องอุตสาหกรรมเหล็ก

กลุ่มอนุรักษ์ฯ จ.ประจวบฯ ค้านถอนทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำ-หวั่นเปิดช่องอุตสาหกรรมเหล็ก

รูปข่าว : กลุ่มอนุรักษ์ฯ จ.ประจวบฯ ค้านถอนทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำ-หวั่นเปิดช่องอุตสาหกรรมเหล็ก

กลุ่มอนุรักษ์ฯ จ.ประจวบฯ ค้านถอนทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำ-หวั่นเปิดช่องอุตสาหกรรมเหล็ก กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพาน และกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด จ.ประจวบคีรีขันธ์ คัดค้านการถอนทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำแม่รำพึง หวั่นเปิดช่องให้มีการเดินหน้าอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร

วันนี้ (11 ส.ค.2558) กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพาน และกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ยื่นหนังสือถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคัดค้านการถอนทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติบางพื้นที่ เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการเปิดช่องให้มีการเดินหน้าอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร
 
ทั้งนี้ ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ได้อ้างถึงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พ.ค.2558 ที่มีการอนุมัติให้ปรับปรุงมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำตามข้อ 10 ว่า จะส่งผลต่อความเข้มงวดกลไกปกปัองพื้นที่ที่มีความหลากหลายและสำคัญระดับชาติ เพราะจากเดิม มาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ข้อ 10 กำหนดให้มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) สำหรับโครงการที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำ หลังที่ประชุมครม.มีมติให้แก้เป็น ให้มีการจัดทำรายงานอีไอเอสำหรับโครงการหรือกิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามประกาศที่ออกตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
 
สำหรับพรุแม่รำพึง หรือพื้นที่ชุ่มน้ำแม่รำพึง เป็น 1 ในพื้นที่ชุ่มน้ำตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2552 สถานภาพทางกฎหมาย เป็นส่วนหนึ่งของเขตป่าสงวนแห่งชาติ ขณะที่พื้นที่บางส่วนเป็นที่ตั้งโครงการโรงถลุงเหล็ก เมื่อปี 2552 ที่เป็นกรณีความขัดแย้งระหว่างเอกชนกับกลุ่มอนุรักษ์ในพื้นที่มาจนถึงปัจจุบัน

กดถูกใจหน้าเพจ ThaiPBSNews
https://www.facebook.com/ThaiPBSNews?ref=hl
 


กลับขึ้นด้านบน