คณะทำงานชุด "พล.อ.ไพบูลย์" มีมติให้ถอดยศ "พ.ต.ท.ทักษิณ"

คณะทำงานชุด "พล.อ.ไพบูลย์" มีมติให้ถอดยศ "พ.ต.ท.ทักษิณ"

คณะทำงานชุด "พล.อ.ไพบูลย์" มีมติให้ถอดยศ "พ.ต.ท.ทักษิณ"

รูปข่าว : คณะทำงานชุด "พล.อ.ไพบูลย์" มีมติให้ถอดยศ "พ.ต.ท.ทักษิณ"

คณะทำงานชุด คณะกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายถอดยศ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ชุดที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้ถอดยศ พ.ต.ท.ทักษิณ เตรียมเสนอด่วนให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา

คณะทำงานที่มีพล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็นประธานใช้เวลาในการประชุมวันนี้ (11 ส.ค.2558) เกือบ 3 ชั่วโมง โดยผู้ร่วมหารือประกอบด้วยตัวแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตัวแทนจากคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งฝ่ายกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม

ประเด็นที่คณะทำงานหยิบยกมาหารือ เช่น การถอดยศข้าราชการตำรวจจะต้องเป็นตำรวจที่กระทำผิดในขณะที่รับราชการอยู่หรือไม่ ผลคือที่ผ่านมาคณะกรรมการกฤษฎีกาเคยให้ความเห็นกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไปแล้วว่าสามารถดำเนินการถอดยศได้ ที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยถอดยศข้าราชการตำรวจที่เข้าข่าย ทั้งที่ในราชการและตำรวจนอกราชการ โดยพบว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยถอดยศตำรวจมาแล้วทั้งหมด 636 นาย

คณะทำงานจึงเห็นว่ากรณีของ พ.ต.ท.ทักษิณก็ควรจะใช้มาตรฐานเดียวกัน

"เราพิจารณาตามตัวกฎหมาย หลักการมาโดยตลอดว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ใช้หลักการนี้ในการพิจารณามาโดยตลอด แม้แต่ พ.ต.ท.ทักษิณก็เคยใช้มาแล้ว และได้ใช้ระเบียบข้อนี้ในการถอดยศตำรวจมาแล้ว 636 นาย จึงพิจารณาได้ว่าเมื่อเข้าองค์ประกอบก็ควรปฏิบัติเท่าเทียมกัน ก็ขอให้เป็นกระบวนการภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ" พล.อ.ไพบูลย์กล่าว

อีกประเด็นที่คณะทำงานมีการหารือกันคือการถอดยศจำเป็นต้องมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือไม่ที่ประชุมยึดตามมติของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ที่เคยมีความเห็นในเรื่องนี้แล้วว่า การถอดยศตำรวจ ไม่มีความจำเป็นต้องมีประกาศแต่อย่างใด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังระบุว่า จะทำความเห็นของคณะทำงานชุดนี้นำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีด่วนที่สุด


กลับขึ้นด้านบน