กมธ.ยกร่างฯ คงที่มา ส.ว. 2 ระบบ "เลือกตั้ง-สรรหา"

กมธ.ยกร่างฯ คงที่มา ส.ว. 2 ระบบ "เลือกตั้ง-สรรหา"

กมธ.ยกร่างฯ คงที่มา ส.ว. 2 ระบบ "เลือกตั้ง-สรรหา"

รูปข่าว : กมธ.ยกร่างฯ คงที่มา ส.ว. 2 ระบบ "เลือกตั้ง-สรรหา"

กมธ.ยกร่างฯ คงที่มา ส.ว. 2 ระบบ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมีข้อสรุปให้คงที่มาของวุฒิสภา 2 ระบบ เลือกตั้งและสรรหา แต่เพิ่มบทเฉพาะกาลให้วุฒิสภาชุดแรกมาจากคณะกรรมการสรรหาที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ขณะที่โครงสร้างของภาค 4 ว่าด้วยการปฏิรูปและการสร้างความปรองดองยังไม่มีข้อสรุปวันนี้

 วันนี้ (11 ส.ค.2558) พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช โฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ แถลงผลการประชุมชี้ขาดการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ตามมาตรา 118 และ 119 ด้วยการคงจำนวนไว้รวม 200 คน จากเลือกตั้งแบบตัวแทนจังหวัด 77 คน และจากการสรรหาผ่าน 4 กลุ่มอาชีพ 123 คน ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

พล.อ.เลิศรัตน์ เปิดเผยว่าคณะกรรมาธิการยกร่างฯ เห็นชอบให้เพิ่มความในบทเฉพาะกาลว่าหลังรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ภายใน 150 วัน ให้ดำเนินการเลือกตั้งแบบตัวแทนจังหวัด แต่การสรรหาให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อเลือก 123 คน ด้วยความจำเป็นในระยะเปลี่ยนผ่าน และเพื่อความต่อเนื่องเกี่ยวกับงานปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง และให้มีวาระเพียง 3 ปีเท่านั้น แต่ยังคงสิทธิ์ให้ ส.ว.ชุดแรก ลงสมัครและเข้าสู่กระบวนการสรรหาได้

ส่วนข้อสังเกตกรณี ส.ว.ชุดแรกมาจากคณะกรรมการสรรหาที่ ครม.แต่งตั้งหรือกรณีที่สมาชิก สปช.สามารถเข้าสู่กระบวนการสรรหาหรือเลือกตั้งได้ เป็นเจตนาที่จะสืบเนื่องให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบของ สปช.นั้น พล.อ.เลิศรัตน์ ระบุว่าอย่าควรคิดไปไกลขนาดนั้น


กลับขึ้นด้านบน