ชี้สถานการณ์คอร์รัปชั่นไทยดีสุดในรอบ 6 ปี รัฐเอาจริง-ลดการสูญเสียมากถึง 1.8 แสนล้าน

ชี้สถานการณ์คอร์รัปชั่นไทยดีสุดในรอบ 6 ปี รัฐเอาจริง-ลดการสูญเสียมากถึง 1.8 แสนล้าน

ชี้สถานการณ์คอร์รัปชั่นไทยดีสุดในรอบ 6 ปี รัฐเอาจริง-ลดการสูญเสียมากถึง 1.8 แสนล้าน

รูปข่าว : ชี้สถานการณ์คอร์รัปชั่นไทยดีสุดในรอบ 6 ปี รัฐเอาจริง-ลดการสูญเสียมากถึง 1.8 แสนล้าน

ชี้สถานการณ์คอร์รัปชั่นไทยดีสุดในรอบ 6 ปี รัฐเอาจริง-ลดการสูญเสียมากถึง 1.8 แสนล้าน ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ระบุสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทยดีสุดในรอบ 6 ปี จากรัฐบาลและหน่วยงานป้องกันจริงจังในการแก้ปัญหา ขณะที่นักธุรกิจระบุอัตราจ่ายเงินใต้โต้ะลดลงเหลือร้อยละ 10 จากเดิมร้อยละ 30 ช่วยลดความสูญเสียงบประมาณได้ 150,000-180,000 ล้านบาท

วันนี้ (13 ส.ค.2558) ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทย เดือนมิถุนายน 2558 ว่า จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 2,400 ตัวอย่าง จากทั่วประเทศ แบ่งเป็นประชาชน ร้อยละ 50.9 เอกชน ร้อยละ 24 ข้าราชการ ร้อยละ 25.1 โดยมีประเด็นการสำรวจ ความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ทัศนคติและจิตสำนึกของคนในสังคม ต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น และประสิทธิภาพการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

รศ.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบุว่า ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย อยู่ที่ระดับ 55 เพิ่มขึ้นจาก 49 ในการสำรวจเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา แสดงว่าสถานการณ์คอร์รัปชันมีปัญหาลดลง หรือสถานการณ์ดีขึ้น โดยคะแนนคอร์รัปชั่นที่เพิ่มขึ้นทุก 5 คะแนน จะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวมากขึ้นร้อยละ 1

ส่วนความเสียหายของการทุจริต ที่ประเมินจากงบประมาณประเภทจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยราชการ พบว่า จากเดิมที่ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจกับภาครัฐ ต้องจ่ายเงินพิเศษหรือร้อยละ 30 ของงบประมาณ เมื่อ 2 ปีก่อน ขณะนี้ลดลงเหลือร้อยละ 10 ต่ำสุดในรอบ 6 ปี เนื่องจากรัฐบาลและหน่วยงานในการป้องกันและปราบปราม เช่น ปปช. เข้มงวดในการแก้ปัญหา

ผศ.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบุว่า การลดสินบนทุกๆ ร้อยละ 1 ส่งผลให้การคอร์รัปชั่นลดลง 10,000 ล้านบาท โดยหลังจากที่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศและให้ความสำคัญเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่น ทำให้การจ่ายเงินสินบนลดลงจากเดิม ลดการสูญเสียของงบประมาณได้ประมาณ 150,000-180,000 ล้านบาท

กดถูกใจหน้าเพจ ThaiPBSNews
https://www.facebook.com/ThaiPBSNews?ref=hl


กลับขึ้นด้านบน