แพทย์เตือนประชาชนงดบริโภคเห็ดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ-พบเสียชีวิตแล้ว 12 คน

แพทย์เตือนประชาชนงดบริโภคเห็ดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ-พบเสียชีวิตแล้ว 12 คน

แพทย์เตือนประชาชนงดบริโภคเห็ดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ-พบเสียชีวิตแล้ว 12 คน

รูปข่าว : แพทย์เตือนประชาชนงดบริโภคเห็ดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ-พบเสียชีวิตแล้ว 12 คน

แพทย์เตือนประชาชนงดบริโภคเห็ดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ-พบเสียชีวิตแล้ว 12 คน แพทย์เตือนประชาชนงดบริโภคเห็ดที่ขึ้นตามธรรมชาติในช่วงนี้ หลังพบว่าฤดูฝนปีนี้มีผู้ป่วยจากการบริโภคเห็ดพิษทั่วประเทศ 258 คน และเสียชีวิต 12 คน ซึ่งมีจำนวนมากกว่าทุกปี

วันนี้ (14 ส.ค.2558) ศ.นพ.วินัย วนานุกูล หัวหน้าศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ฤดูฝนในปีนี้พบการเกิดขึ้นของเห็ดพิษมากกว่าทุกปี โดยเฉพาะเห็ดระโงก หรือเห็ดระงาก หรือเห็ดไข่ตายซาก ซึ่งเป็นเห็ดในกลุ่มมีพิษรุนแรงจากเห็ดพิษหลายชนิดที่พบมากในช่วงฤดูฝน โดยตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.- 10 ส.ค.2558 พบผู้ป่วยจากการบริโภคเห็ดพิษ 258 คน เสียชีวิต 12 คน พบมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ 
 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเป็นเรื่องยากที่จะจำแนกเห็ดมีพิษและไม่มีพิษ แต่สามารถสังเกตได้จากอาการ หากบริโภคเห็ดที่เก็บจากธรรมชาติแล้วพบว่ามีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง หรือถ่ายเหลว ภายในครึ่งชั่วโมงถึง 5 ชั่วโมง สันนิษฐานว่าอาจมาจากเห็ดที่มีฤทธิ์เฉียบพลัน แต่หากเป็นเห็ดที่มีพิษรุนแรงจะแสดงอาการภายใน 60-72 ชั่วโมง ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานของตับไตล้มเหลวจนถึงขั้นเสียชีวิต โดยไม่จำเป็นต้องมีโรคแทรกซ้อน จึงขอเตือนประชาชนงดบริโภคเห็ดจากธรรมชาติในช่วงนี้ 
 
สำหรับประชาชนที่ได้รับพิษจากเห็ดพิษนั้นไม่ควรซื้อยากินเอง หรือรักษาด้วยวิธีพื้นบ้าน ต้องรีบพบแพทย์ทันที โดยแจ้งประวัติการกินอย่างละเอียด พร้อมนำตัวอย่างเห็ดไปเพื่อการตรวจสอบ หรือโทรศัพท์สอบถามที่สายด่วนศูนย์พิษวิทยา 1367


กลับขึ้นด้านบน