ภาคีเครือข่ายเรียกร้องสถานประกอบการหนุน พนง.เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ภาคีเครือข่ายเรียกร้องสถานประกอบการหนุน พนง.เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ภาคีเครือข่ายเรียกร้องสถานประกอบการหนุน พนง.เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

รูปข่าว : ภาคีเครือข่ายเรียกร้องสถานประกอบการหนุน พนง.เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ภาคีเครือข่ายเรียกร้องสถานประกอบการหนุน พนง.เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายเรียกร้องสถานประกอบการจัดมุมนมแม่ให้พนักงาน เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก โดยทุกวันที่ 1-7 ส.ค.ของทุกปี องค์การเครือข่ายพันธมิตรนมแม่โลก กำหนดให้เป็นสัปดาห์นมแม่โลก

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายรัฐและเอกชนจัดกิจกรรมสัปดาห์นมแม่โลก ภายใต้คำขวัญ Breastfeeding and Work – Let’s make it work หรือ "ภาคีร่วมใจ ช่วยแม่ไทย ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่" เพื่อส่งเสริมให้หญิงทำงานทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ สามารถทำงานควบคู่กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเด็ก แม่ ผู้และประกอบการ 
 
น.ส.วิภาวี ศรีเพียร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า แม้จะมีกฎหมายประกันสังคมกำหนดให้ลูกจ้างหญิงลาคลอดได้ 90 วัน โดยจะได้รับค่าจ้าง 45 วัน แต่ปัจจุบันพบว่าแรงงานหญิงส่วนใหญ่ไม่ใช้สิทธิ์ลาคลอดอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นข้อจำกัดและเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ขณะที่กระทรวงแรงงานยังไม่มีกฎหมายบังคับให้สถานประกอบการจัดทำมุมนมแม่ เพียงแต่ใช้นโยบายการส่งเสริมให้นายจ้างจัดสวัสดิการมุมนมแม่ให้แก่พนักงาน เพื่อให้แรงงานหญิงสามารถทำงานรักษารายได้ ควบคู่กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก และต่อเนื่องร่วมกับอาหารตามวัยจนอายุ 2 ปี หรือนานกว่านั้น ซึ่งตั้งแต่ดำเนินการส่งเสริมมุมนมแม่ในสถานประกอบการตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน ขณะนี้มีสถานประกอบการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กว่า 1,000 แห่ง
 
ด้าน น.ส.อัปสร กฤษณะสมิต สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การส่งเสริมให้สถานประกอบการจัดมุมนมแม่เป็นเรื่องที่ยาก หากไม่มีกฎหมายบังคับใช้เหมือนเช่นประเทศเวียดนามที่มีกฎหมายสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และให้พ่อสามารถลางาน เพื่อช่วยแม่เลี้ยงลูกได้ด้วย
 
ทั้งนี้ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยยังเชิญชวนบริษัท พนักงาน แม่ และครอบครัวร่วมแชร์ข้อความและรูปเกี่ยวกับการสนับสนุนนมแม่ในสถานที่ทำงาน ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ และใช้แฮชแท็ก #wbwthailand #WBW2015
 


กลับขึ้นด้านบน