หลายจังหวัดเตรียมความพร้อมกิจกรรม Bike for mom

หลายจังหวัดเตรียมความพร้อมกิจกรรม Bike for mom

หลายจังหวัดเตรียมความพร้อมกิจกรรม Bike for mom

รูปข่าว : หลายจังหวัดเตรียมความพร้อมกิจกรรม Bike for mom

หลายจังหวัดเตรียมความพร้อมกิจกรรม Bike for mom หลายจังหวัดเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ในวันอาทิตย์(16 ส.ค.) โดยเฉพาะด้านการซ่อมบำรุงรถจักรยาน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ขณะที่ประชาชนบางส่วน ยังคงออกมาซ้อมปั่นเพื่อเตรียมสภาพร่างกายก่อนถึงวันจริง

วันนี้ (14 ส.ค.2558) ชาวเชียงใหม่กว่า 200 คน เข้าร่วมการซ้อมปั่นจักรยานในงาน Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ ด้วยการจัดขบวนพาเหรดของนักปั่น ระยะห่างและจังหวะการปั่น เพื่อความพร้อมเพรียงกันและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมปั่นมากกว่าที่ลงทะเบียนไว้กว่า 7,000 คน ส่วนที่จ.สงขลา เส้นทางที่จะใช้ปั่นระยะทาง 32 กิโลเมตรในตัวเมืองสงขลา ถูกประดับตกแต่งด้วยธงสัญลักษณ์ประจำประองค์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมธงชาติไทย ตลอดเส้นทาง

ขณะที่จ.สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพตาปี รพ.สุราษฎร์ธานี แจ้งเครือข่ายสุขภาพผ่านทางวิทยุสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าดูแลประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ โดยทางโรงพยาบาลจัดเตรียมหน่วยพยาบาลจำนวน 3 ชุด ตลอดจนหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าให้การช่วยเหลืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น เช่นเดียวกับจ.กระบี่ องค์การบริหารส่วน ต.อ่าวนาง อ.อ่าวนาง ร่วมกับภาคเอกชน จัดเก็บขยะ ทำความสะอาดตัดกิ่งไม้ สถานที่สำหรับจัดกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ พร้อมทั้งส่งหนังสือ ขอความร่วมมือประชาชนที่อาศัยริมถนนเส้นทางปั่นจักรยาน ให้ควบคุมดูแลสัตว์เลี้ยง ไม่ให้ออกมาในขณะที่ขบวนจักรยานปั่นผ่าน เพื่อความปลอดภัย

ส่วนที่จ.ตรังและจ.สตูล เปิดจุดบริการตรวจเช็คซ่อมรถจักรยานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีประชาชนนำรถจักรยานไปจอดเข้าคิวรับบริการเป็นจำนวนมาก พร้อมกับจะจัดเตรียมช่างซ่อมรถจักรยานติดตามคณะปั่นตลอดเส้นทาง เช่นเดียวกับที่จ.นครนายก นักเรียนจากหลายสถาบันและประชาชนทั่วไปได้ร่วมใจกันเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณสองข้างถนน ที่เป็นเส้นทางจักรยานที่มีกิจกรรม Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ ที่จะมีในวันที่ 16 ส.ค.นี้ โดยจ.นครนายก มีผู้ที่ลงทะเบียนที่เข้าร่วมปั่นจักรยานจำนวน 2,000 คน ขณะที่จ.อ่างทอง ทุกภาคส่วนยังคงช่วยกันจัดทำเสื้อ "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่" แจกประชาชนที่ยังไม่มีเสื้อ ขณะที่สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ทั้งพ่อค้า ประชาชนร่วมกันซ้อมปั่นจักรยานก่อนเข้าร่วมปั่นจริง ในวันอาทิตย์ที่ 16 ส.ค.2558


กลับขึ้นด้านบน