ครม.เตรียมโยกย้ายข้าราชการ "คลัง-มหาดไทย"

ครม.เตรียมโยกย้ายข้าราชการ "คลัง-มหาดไทย"

ครม.เตรียมโยกย้ายข้าราชการ "คลัง-มหาดไทย"

รูปข่าว : ครม.เตรียมโยกย้ายข้าราชการ "คลัง-มหาดไทย"

ครม.เตรียมโยกย้ายข้าราชการ การประชุมคณะรัฐมนตรี นัดแรก หลังหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีวาระสำคัญหลายเรื่องที่ต้องติดตาม โดยเฉพาะวาระที่กระทรวงการคลังเสนอ ที่มีทั้งมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินการคลังและการแต่งตั้งโยกย้าย อันเกี่ยวเนื่องกับการขับเคลื่อนงานนโยบายด้านเศรษฐกิจ

วาระที่ต้องติดตามจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้น นอกจากการหารือถึงสถานการณ์ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ทั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาและนับจากนี้ไป เพื่อวางมาตรการรับมือให้สอดคล้องกันแล้ว ยังมีวาระที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหลายประเด็น โดยเฉพาะกระทรวงการคลัง เสนอให้พิจารณาการสมัครเข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ในคณะกรรมการความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐภายใต้องค์การค้าโลก,การขอยกเลิกโครงการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินกู้ เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และการโอนเงินหรือสินทรัพย์กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

มีรายงานว่ากระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย จะเสนอรายชื่อโยกย้ายข้าราชการระดับสูงหลายตำแหน่ง ทั้งระดับอธิบดี และปลัดกระทรวงการคลัง ท่ามกลางกระแสว่าเพื่อการขับเคลื่อนแนวนโยบายของรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง พร้อมกันนั้นยังต้องให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายสำคัญหลายฉบับ เช่น ร่าง พ.ร.บ.การควบคุมการขอทาน, ร่าง พ.ร.บ.สถานพยาบาล และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีรัษฎากร ซึ่งเป็นมาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ


กลับขึ้นด้านบน