อินโฟกราฟิกการจัดจราจรช่วงกิจกรรม Bike for Mom "ปั่นเพื่อแม่"

อินโฟกราฟิกการจัดจราจรช่วงกิจกรรม Bike for Mom "ปั่นเพื่อแม่"

อินโฟกราฟิกการจัดจราจรช่วงกิจกรรม Bike for Mom "ปั่นเพื่อแม่"

รูปข่าว : อินโฟกราฟิกการจัดจราจรช่วงกิจกรรม Bike for Mom "ปั่นเพื่อแม่"

อินโฟกราฟิกการจัดจราจรช่วงกิจกรรม Bike for Mom กิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 ส.คง 2558 ซึ่งมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 ส.ค. โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯ ทรงเป็นประธาน ทรงปั่นจักรยานนำขบวนจักรยานประชาชน เส้นทางจากพระราชวังดุสิต ถึงกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ข้อมูลในอินโฟกราฟิก แสดงเส้นทางที่มีการปิดการจราจรในถนนสายหลักจำนวน 6 สาย คือ ถนนศรีอยุธยา ถนนพญาไท ถนนราชวิถี ถนนดินแดง ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนพหลโยธิน และจุดเชื่อมต่อ รวมทั้งถนนที่เกี่ยวเนื่องในเส้นทางจักรยาน ซึ่งจะมีการปิดการจราจรตั้งแต่เวลา 12.00 ถึง 21.00 น.


กลับขึ้นด้านบน