พลังประวัติศาสตร์ “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” ขี่จักรยานพร้อมกันมากที่สุดในโลก 1.46 แสนคัน

พลังประวัติศาสตร์ “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” ขี่จักรยานพร้อมกันมากที่สุดในโลก 1.46 แสนคัน

พลังประวัติศาสตร์ “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” ขี่จักรยานพร้อมกันมากที่สุดในโลก 1.46 แสนคัน

รูปข่าว : พลังประวัติศาสตร์ “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” ขี่จักรยานพร้อมกันมากที่สุดในโลก 1.46 แสนคัน

พลังประวัติศาสตร์ “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” ขี่จักรยานพร้อมกันมากที่สุดในโลก 1.46 แสนคัน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงจักรยานนำพสกนิกรกว่า 40,000 คน ร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ “Bike For MoM ปั่นเพื่อแม่” ในเส้นทางไปและกลับจากลานพระราชวังดุสิต พระบรมรูปทรงม้า ถึงกรมทหาราบที่ 11 รักษาพระองค์ เขตบางเขน ลุล่วงตามพระราชปณิธาน 43 กม. เข้าสู่เส้นชัยเวลา 19.10 น. โดยตลอดเส้นทางทรงจักรยานเหล่าพสกนิกรรอรับเสด็จ ต่างเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญกึกก้อง ทั้งนี้ มีพสกนิกรเข้าร่วมปั่นจักรยานเพื่อแม่ทั่วประเทศทั้งสิ้น 294,863 คน ด้าน กินเนสส์บุ๊ค เวิลด์ เรคคอร์ดส บันทึกสถิติโลกกิจกรรม "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่" เป็นการขี่จักรยานพร้อมกันมากที่สุดในโลกจำนวน 146,266 คัน

เมื่อเวลา15.00 น. วันนี้ (16 ส.ค. 2558) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดและปิดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 12 ส.ค. 2558 ณ ลานพระราชวังดสุิต พระบรมรูปทรงม้า เขตดุสิต โดยกิจกรรมดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมใจจัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเป็นเสมือน "แม่ของแผ่นดิน" และเป็นการแสดงพลังความรู้ รัก สามัคคีของคนไทย ให้ทั่วโลกได้ประจักษ์ ทั้งนี้ มีผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมทั่วประเทศจำนวน 294,863 คน แบ่งเป็นผู้ลงทะบียนในกรุงเทพฯ 40,000 คน ภูมิภาค 254,863 คน

จากนั้น เมื่อเวลา 15.20 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ในเส้นทางไปและกลับจากลานพระราชวังดุสิต พระบรมรูปทรงม้า กองบังคับการกรมหทารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ เขตพญาไท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ถึงกรมทหาราบที่ 11 รักษาพระองค์ เขตบางเขน เป็นระยะทางรวม 43 กิโลเมตร

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มว่า ขบวนของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นขบวนเอ ประกอบด้วยคณะบุคคลสำคัญ อาทิ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) ผู้บัญชาการเหล่าทัพ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) รวมทั้งภาคเอกชนและประชาชน ขณะที่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงนำขบวนบี ประกอบด้วยบุคคลสำคัญ อาทิ หัวหน้าส่วนราชการระดับอธิบดีหรือเทียบเท่า หัวหน้าหน่วยงานระดับผู้บัญชาการกองพล รวมทั้งภาคเอกชนและประชาชน ซึ่งระหว่างเส้นทางที่ทั้ง 2 พระองค์ ทรงจักรยานผ่าน เหล่าพสกนิกรต่างเปล่งถ้อยคำถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” ขณะเดียวกัน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายเป็นระยะ ๆ ส่วนขบวนที่ 3 หรือขบวนซี เป็นขบวนของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม “Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่” นอกจากนี้ ในอีก 77 จังหวัดทั่วประเทศ ยังร่วมจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า เมื่อขบวนจักรยานถึงกองบังคับการการกรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ เขตพญาไท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น ทรงปั่นจักรยานนำขบวนไปตาม ถ.วิภาวดีรังสิต โดยเมื่อทรงปั่นจักรยานมาถึงจุดพักในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงดนตรี KU WIND SYMPHONY ได้บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงความรักความผูกพันกับแม่ และเมื่อทรงปั่นจักรยานถึงยังกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ เขตบางเขน ประชาชนจำนวนมากเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จจำนวนมาก ซึ่งพระองค์ทรงพระดำเนินยังพลับพลาที่ประทับ พร้อมทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาสวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

กระทั่งเมื่อเวลา 17.40 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปั่นจักรยานนำขบวน กลับไปยังลานพระบรมรูปทรงม้า รวมระยะทาง 43 กิโลเมตร โดยกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ "กินเนสส์บุ๊ค เวิลด์ เรคคอร์ดส" บันทึกสถิติความร่วมมือร่วมใจของปวงชนชาวไทย ในกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เพื่อประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าคนไทยรักแม่ของแผ่นดินมากเพียงใด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลัง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปั่นจักรยานกลับมายังลานพระราชวังดุสิต ทรงทอดพระเนตรนิทรรศกาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บริเวณสนามเสือป่า ภายใต้แนวคิดแห่งการรวมพลังทุกภาคทุกส่วน และประชาชนชาวไทยทั้ง 77 จังหวัด นอกจากนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ยังทรงพระราชทานจักรยานส่วนพระองค์ ให้ประชาชนได้ชมอย่างใกล้ชิด พร้อมกันนี้ ทรงทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตบทเพลงเพื่อแม่ โดยวงออร์เคสตรา 3 เหล่าทัพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมศิลปากร ซึ่ง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจักรยานพระที่นั่งนำขบวน “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” เข้าเส้นชัยที่ลานพระราชวังดุสิตเวลา 19.10 น. โดยใช้เวลาในการทรงจักรยานประมาณ 4 ชั่วโมง หลังจากทรงนำขบวนออกจากจุดสตาร์ทเมื่อเวลาประมาณ 15.20 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มว่า ด้าน กินเนสส์บุ๊ค เวิลด์ เรคคอร์ดส ได้บันทึกสถิติโลกการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่" ว่าเป็นการขี่จักรยานพร้อมกันมากที่สุดในโลกจำนวน 146,266 คัน ทำลายสถิติของประเทศไต้หวัน ที่มีผู้ขี่จักรยานพร้อมกันกว่า 70,000 คัน
 


กลับขึ้นด้านบน