สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทานการ์ดขอบคุณประชาชนร่วมกิจกรรม Bike for Mom

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทานการ์ดขอบคุณประชาชนร่วมกิจกรรม Bike for Mom

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทานการ์ดขอบคุณประชาชนร่วมกิจกรรม Bike for Mom

รูปข่าว : สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทานการ์ดขอบคุณประชาชนร่วมกิจกรรม Bike for Mom

 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทานการ์ดขอบคุณประชาชนร่วมกิจกรรม Bike for Mom ด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พระราชทานการ์ดขอบคุณประชาชนทุกๆ คนที่ร่วมกิจกรรม Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเป็นการ์ดทรงพระอักษรด้วยลายพระหัตถ์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงพระราชทานพระกระแสรับสั่งขอบคุณคณะกรรมการจัดงานและประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศที่ร่วมแรงร่วมกายจัดงาน Bike for Mom "ปั่นเพื่อแม่" ถวายเป็นพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 16 ส.ค.2558 ความว่า

"ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่มีน้ำใจ ร่วมสามัคคีและสนับสนุนกิจกรรม Bike for Mom "ปั่นเพื่อแม่" จนประสบผลสำเร็จ ราบรื่นและเรียบร้อยเป็นอย่างดีทุกประการ จึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณและขอให้ทุกๆ ท่านจงมีความสุขความเจริญ มีสุขภาพกายใจแข็งแรง เพื่อเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองต่อไป"


กลับขึ้นด้านบน