องค์กรผู้บริโภคเรียกร้อง กสทช.ออกประกาศห้ามคิดค่าโทรเกินจริงในประมูล 4 จี

องค์กรผู้บริโภคเรียกร้อง กสทช.ออกประกาศห้ามคิดค่าโทรเกินจริงในประมูล 4 จี

องค์กรผู้บริโภคเรียกร้อง กสทช.ออกประกาศห้ามคิดค่าโทรเกินจริงในประมูล 4 จี

รูปข่าว : องค์กรผู้บริโภคเรียกร้อง กสทช.ออกประกาศห้ามคิดค่าโทรเกินจริงในประมูล 4 จี

องค์กรผู้บริโภคเรียกร้อง กสทช.ออกประกาศห้ามคิดค่าโทรเกินจริงในประมูล 4 จี คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) และสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคเรียกร้อง กสทช.เร่งออกประกาศห้ามคิดค่าโทรเกินจริงไว้ในเงื่อนไขประมูล 4 จี และกำหนดมาตรฐานความเร็วในการอัปโหลดอินเทอร์เน็ตต้องไม่ต่ำกว่า 2Mbps

วันนี้ (18 ส.ค.2558) ที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) ร่วมกับสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค แถลงเรียกร้อง กสทช.เร่งออกประกาศห้ามคิดค่าโทรแบบปัดเศษในทุกกรณี 
 
น.ส.ชลดา บุญเกษม กรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) เขตภาคกลาง เปิดเผยว่า คอบช.ได้ทำหนังสือถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ขอให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรณีไม่ดำเนินการกำหนดอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามระยะเวลาการใช้งานที่เป็นจริงโดยไม่ปัดเศษเป็นนาที กสทช.ต้องทำหน้าที่ห้ามผู้ประกอบการปัดเศษในทุกกรณี ไม่ใช่เฉพาะรายการที่มีโปรโมชันเท่านั้น ต่อมา คอบช.ได้รับหนังสือชี้แจงจาก สนช.ว่าเรื่องนี้ กสทช.จะแก้ปัญหาการปัดเศษได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างพิจารณาเตรียมออกประกาศ กสทช.เรื่อง "การกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใช้เครือข่าย หรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ พ.ศ..."  ซึ่งร่างประกาศดังกล่าวได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้ว และคณะกรรมาธิการฯ เห็นควรให้ กสทช.เร่งดำเนินการออกประกาศดังกล่าว เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ดังนั้น คอบช.จึงเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ผู้แทน กสทช.ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ คอบช.จึงขอให้ กสทช.ดำเนินการกำกับดูแลการคิดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามระยะเวลาการใช้งานที่เป็นจริงโดยไม่ปัดเศษเป็นนาทีในทุกกรณี ไม่ใช่ออกเป็นรายการทางเลือก หรือโปรโมชั่นให้กับผู้บริโภค โดยขอให้กำหนดไว้ในประกาศ กสทช.ดังกล่าวให้ชัดเจน เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค
 
นายไพบูลย์ ช่วงทอง คอบช.ด้านสินค้าและบริการทั่วไป กล่าวว่า ตามมาตรา 27 (9) แห่ง พ.ร.บ.กสทช.กำหนดให้ กสทช.มีหน้าที่กำหนดอัตราค่าบริการให้เป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น กสทช.ต้องใช้อำนาจตาม มาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ เร่งออกประกาศ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคที่อาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควรหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพราะประกาศดังกล่าวได้รับฟังความคิดเห็นสาธารณะไปตั้งแต่เดือนมีนาคม แต่ปัจจุบันก็ยังไม่ได้ออกมาบังคับใช้ นอกจากนี้ ควรกำหนดเรื่องการไม่ปัดเศษเป็นนาทีไว้เป็นเงื่อนไขใบอนุญาต คลื่นย่าน 1800 และ 900 ที่จะจัดประมูล 4 จี ในช่วงสิ้นปีนี้ด้วย
 
น.ส.บุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค กล่าวว่า หากสำนักงาน กสทช.ไม่ประกาศเงื่อนไขไว้ก่อนการประมูล เครือข่ายผู้บริโภคจะคัดค้าน และจะยื่นหนังสือไปที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้ตรวจสอบการทำงานของสำนักงาน กสทช. เนื่องนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผู้อนุมัติให้สำนักงาน กสทช.จัดประมูล 4 จี โดยมีเงื่อนไขว่าให้ กสทช.ให้ความสำคัญกับมิติการคุ้มครองผู้บริโภค และการกำหนดมาตรฐานความเร็วในการอัปโหลดอินเทอร์เน็ตต้องไม่ต่ำกว่า 2Mbps และต้องกำหนดอัตราค่าบริการให้ชัดเจนทั้งการโทร และการใช้งานอินเทอร์เน็ต


กลับขึ้นด้านบน