สวทน.เชิญชวนประชาชนร่วมเวทีปฏิรูป "สร้างอนาคตไทยด้วยนวัตกรรม"

สวทน.เชิญชวนประชาชนร่วมเวทีปฏิรูป "สร้างอนาคตไทยด้วยนวัตกรรม"

สวทน.เชิญชวนประชาชนร่วมเวทีปฏิรูป "สร้างอนาคตไทยด้วยนวัตกรรม"

รูปข่าว : สวทน.เชิญชวนประชาชนร่วมเวทีปฏิรูป "สร้างอนาคตไทยด้วยนวัตกรรม"

สวทน.เชิญชวนประชาชนร่วมเวทีปฏิรูป สวทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับไทยพีบีเอส สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเวทีปฏิรูป "สร้างอนาคตไทยด้วยนวัตกรรม" หวังก้าวพ้นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานเวทีปฏิรูป "สร้างอนาคตไทยด้วยนวัตกรรม" ในวันที่ 24 ส.ค.2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ารับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศให้เกิดความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ภายในงานมีกิจกรรม ได้แก่ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "สร้างอนาคตประเทศไทยด้วยนวัตกรรม" โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "นวัตกรรมและอนาคตประเทศไทย" โดยดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเวทีปฏิรูป 3 มิติหลัก ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ ww.sit.or.th/stireform/register ได้จนถึงวันที่ 22 ส.ค.2558 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ก่อนหน้านี้ สวทน. ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ผลิตรายการส่องโลกนวัตกรรม โดยนำเสนอข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อสร้างความตระหนักต่อสาธารณชน  รวมทั้งนำความรู้ด้าน วทน. ไปพัฒนาประเทศให้เกิดความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และก้าวพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง


กลับขึ้นด้านบน