ศธ.เตรียมตั้งคณะกรรมการ สกสค.ตรวจสอบทุจริต

ศธ.เตรียมตั้งคณะกรรมการ สกสค.ตรวจสอบทุจริต

ศธ.เตรียมตั้งคณะกรรมการ สกสค.ตรวจสอบทุจริต

รูปข่าว : ศธ.เตรียมตั้งคณะกรรมการ สกสค.ตรวจสอบทุจริต

 ศธ.เตรียมตั้งคณะกรรมการ สกสค.ตรวจสอบทุจริต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมตั้งคณะกรรมการ สกสค.ชุดใหม่ เพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในโครงการต่างๆ โดยขอเวลาศึกษารายละเอียดเนื่องจากบางเรื่องผ่านมาแล้วหลายปี

หลังจากที่มีคำสั่งย้ายข้าราชระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงให้คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) และผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. และเลขาธิการคณะกรรมการคุรุสภาหยุดปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากมีข้อร้องเรียนถึงปัญหาความไม่โปร่งใสในการบริหารของ สกสค.

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เตรียมตั้งคณะกรรมการ สกสค.ชุดใหม่ โดยตัวเองจะนั่งเป็นประธาน เพื่อแก้ไขปัญหาและตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสของคณะกรรมการ สกสค.ที่ผ่านมา แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะมีการประชุมหารือคณะกรรมการชุดใหม่เมื่อใด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยืนยันว่า จะมีการตรวจสอบปัญหาต่างๆ และเรื่องร้องเรียนทั้งหมดที่เกี่ยวกับ สกสค. โดยมีคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ(คตร.) เข้าไปตรวจสอบแล้วในเบื้องต้น แต่ต้องขอเวลาระยะหนึ่งเนื่องจากผ่านมาแล้วหลายปี และหากผลการสอบข้อเท็จจริงไม่พบว่าบุคคลที่ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็สามารถกลับเข้ามาทำงานได้ตามเดิม

ส่วนข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการใช้อำนาจบริหารงานของ สกสค.และโครงการต่างๆใน 4 ประเด็นนั้น ขณะนี้ฝ่ายนิติกรของกระทรวงกำลังตรวจสอบ


กลับขึ้นด้านบน