"สมคิด" เผยมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

"สมคิด" เผยมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

"สมคิด" เผยมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

รูปข่าว : "สมคิด" เผยมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ บรรยายพิเศษถึงนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนประเทศต่อภาคเอกชน พร้อมเผยมาตรการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและย้ำว่าสถานการณ์ขณะนี้ยังไม่ใช่วิกฤตเศรษฐกิจ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ระบุว่า ปัญหาสำคัญของประเทศขณะนี้คือปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ซึ่งทำให้กำลังซื้อในประเทศลดลง แต่ไม่ถือว่าเป็นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ เพราะภาพรวมโครงสร้างพื้นฐานยังแข็งแรง พร้อมระบุว่ามาตรการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศมี 2 มาตรการคือ มาตรการในระยะเร่งด่วนและมาตรการในการวางพื้นฐานของประเทศเพื่ออนาคต

มาตรการในระยะแรกของรัฐบาลให้ความสำคัญกับผู้ที่มีรายได้น้อย รวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก่อน โดยจะฟื้นโครงการสำคัญเช่น หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือโอท็อป เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นศูนย์กลางเชื่อมความร่วมมือและสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันมาตรการจูงใจและให้เอกชนร่วมมือกับสถาบันการศึกษาผลิตบุคลากรตามความต้องการของตลาด รวมถึงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะสินค้า ซึ่งจะผลักดันให้เกิดความชัดเจนภายใน 1 เดือน

พร้อมกำชับกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคมและกระทรวงอุตสาหกรรม ออกมาตรการจูงใจนักลงทุนต่างประเทศ ล่าสุดมีการเจรจากับญี่ปุ่นในการลงทุนโครงการก่อสร้างเส้นทางสายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเร่งจูงใจให้เกิดการลงทุนร่วมภาคเอกชนมากขึ้น ขณะที่ภาคเอกชนระบุว่า หลังจากนี้จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นและเป็นความท้าทายในการพยายามฟื้นการส่งออกให้ได้ภายในปี 2558


กลับขึ้นด้านบน