ครม.มีมติแต่งตั้ง "สกล วรรณพงษ์" เป็นผู้ว่าการ กกท.

ครม.มีมติแต่งตั้ง "สกล วรรณพงษ์" เป็นผู้ว่าการ กกท.

ครม.มีมติแต่งตั้ง "สกล วรรณพงษ์" เป็นผู้ว่าการ กกท.

รูปข่าว : ครม.มีมติแต่งตั้ง "สกล วรรณพงษ์" เป็นผู้ว่าการ กกท.

ครม.มีมติแต่งตั้ง ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งนายสกล วรรณพงษ์ เป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ หลังจากการนายสกล ถูกสอบสวนทางจริยธรรม

วันนี้ (20 เม.ย.2558) นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เสนอวาระการรับรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) คนใหม่ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับรองให้นายสกล วรรณพงษ์ รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ กกท. เป็นผู้ว่า กกท.คนใหม่ ตามมติของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557

ด้านนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูล รัฐนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่าสาเหตุที่การสรรหาล่าช้าและไม่สามารถรับรองให้นายสกลเป็นผู้ว่าการ กกท.คนใหม่ได้เพราะติดข้อกฎหมายบางประการ รวมทั้งมีการสอบสวนความโปร่งใสของนายสกลในโครงการเปลี่ยนรั้วเป็นร้านในบริเวณ กกท.หัวหมากถึง 2 ครั้ง แต่ก็ได้ผลักดันจนมีการประชุมบอร์ด กกท.จนดำเนินการสรรหาผู้ว่าฯ สิ้นสุดแล้ว


กลับขึ้นด้านบน