ผู้นำศาสนาเห็นด้วยเดินหน้าพูดคุยสันติสุข

ผู้นำศาสนาเห็นด้วยเดินหน้าพูดคุยสันติสุข

ผู้นำศาสนาเห็นด้วยเดินหน้าพูดคุยสันติสุข

รูปข่าว : ผู้นำศาสนาเห็นด้วยเดินหน้าพูดคุยสันติสุข

ผู้นำศาสนาเห็นด้วยเดินหน้าพูดคุยสันติสุข ผู้นำศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นด้วยที่มีการสานต่อการพูดคุยสันติสุข โดยคู่การเจรจาควรเป็นผู้ที่มีศักยภาพเพื่อให้การพูดคุยเป็นทางออกในการแก้ปัญหาความไม่สงบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้นำศาสนาในจังหวัดปัตตานีได้เข้าร่วมพูดคุยและรับฟังแนวทางการทำงานของคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี เพื่อวางแนวทางการพัฒนา และสร้างสรรค์สันติสุขร่วมกับส่วนราชการ โดยมีนายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมข้าราชการตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ครูและผู้นำท้องถิ่น ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความเห็นจากนายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี กล่าวถึงการพูดคุยเพื่อให้เกิดความสันติสุขที่มีประเทศมาเลเซียเป็นตัวกลาง โดยส่วนตัวเห็นด้วยกับการพูดคุยเพื่อหาทางออกความขัดแย้ง รัฐควรคัดสรรตัวแทนที่มีศักยภาพเข้าเป็นตัวแทนการเจรจาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ อีกทั้งต้องมีคนกลางที่มีความบริสุทธิ์ใจเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายให้ความนับถือ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการผลักดันให้การเจรจาก้าวไปข้างหน้า

ประธานคณะกรรมการอิสลามปัตตานี ย้ำว่าหลักการเจรจาที่สำคัญคือทุกฝ่ายจะต้องมีความจริงใจ จริงจัง และต้องบริสุทธิ์ใจ โดยวางเป้าหมายหลักคือให้เกิดความสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้


กลับขึ้นด้านบน