เตรียมจัดทำโรดแมปพูดคุยสันติสุขฯ ชายแดนภาคใต้

เตรียมจัดทำโรดแมปพูดคุยสันติสุขฯ ชายแดนภาคใต้

เตรียมจัดทำโรดแมปพูดคุยสันติสุขฯ ชายแดนภาคใต้

รูปข่าว : เตรียมจัดทำโรดแมปพูดคุยสันติสุขฯ ชายแดนภาคใต้

เตรียมจัดทำโรดแมปพูดคุยสันติสุขฯ ชายแดนภาคใต้ หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ยืนยันการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้กับกลุ่มมารา ปาตานี เป็นความร่วมมือระดับรัฐบาล และมีความต่อเนื่องเพราะว่านโยบายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ตั้งแต่ปี 2558-2564 ระบุไว้ชัดเจน และทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเป็นความเร่งด่วนแรกในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (28 ส.ค.2558) พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า การพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้กับกลุ่มมารา ปาตานี ที่ผ่านมายังอยู่ในขั้นตอนการสร้างความไว้วางใจ ไม่ได้มีการลงนามข้อตกลงใดๆ ทั้งสิ้น โดยการสร้างความจริงใจต่อกันเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์ด้วยสถานการณ์หลังจากนี้ ส่วนที่กลุ่มมารา ปาตานี แถลงเปิดตัวสถานการณ์จะเป็นบวกหรือลบไม่ขอแสดงความเห็น แต่ในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยฝ่ายไทยต้องพร้อมรับทุกสถานการณ์ โดยทำให้เป็นบวกต่อฝ่ายไทยและส่งผลดีต่อประชาชนในพื้นที่
 
พล.ต.ชวลิต เรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักบังคับใช้กฎหมายและสิทธิมนุษยชน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า เพื่อสนับสนุนการพูดคุยสันติสุขฯ ระหว่างกลุ่มผู้เห็นต่าง กับคณะพูดคุยฝ่ายไทย กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้จัดทำแผนโรดแมป 3 ขั้น ขั้นแรกคือการสร้างความไว้วางใจของทั้ง 2 ฝ่าย ระยะการทำงานตั้งแต่เดือน ก.ย. - ธ.ค.2558, ขั้นตอนที่ 2 คือการทำให้เกิดการลงสัตยาบันของทั้ง 2 ฝ่ายให้ได้ในช่วงเดือน ม.ค. - เม.ย.2559 และขั้นตอนที่ 3 การจัดพื้นที่ปลอดความรุนแรง เช่น โรงพยาบาล ตลาด วัด และมัสยิด โดยต้องมีการตรวจสอบด้วยว่ามีการละเมิดข้อตกลงหรือไม่
 
ด้านนางอังคณา นีละไพจิตร ประธานคณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ กล่าวว่า การได้พูดคุยจะช่วยพัฒนาไปสู่การยอมรับและไว้วางใจกันมากขึ้น พร้อมเสนอให้บรรจุเรื่องการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ลงในรัฐธรรมนูญ และกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ
 
ทั้งนี้ มารา ปาตานี หรืออีกชื่อคือสภาซูรอแห่งปาตานี เป็นการรรวมตัวกันของกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ 6 กลุ่มประกอบด้วย บีอาร์เอ็น, บีไอพีพี, จีเอ็มไอพี, พูโล 3 กลุ่มย่อย ที่นั่งบนเวที 7 คนเมื่อวานนี้ คนขวาสุดคือนายกัสตูรี มะห์โกตา แกนนำพูโล ถัดมานายเจ๊ะกูแม กูเต๊ะ จากจีเอ็มไอพี ถัดมาคือนายหะยีมูฮัมหมัด ชูโว จากบีอาร์เอ็น ถัดมาคือนายอาวัง ยาบะ จากบีอาร์เอ็น และเป็นประธานฝ่ายมารา ปาตานี หรือเทียบเท่ากับ พล.อ.อักษรา เกิดผล ถัดมาคือนายสุกรีฮารี ประธานคณะพูดคุยมารา ปาตานี เทียบเท่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถัดมานายอาบูฮาฟีส อัลฮากิม จากบีไอพีพี ทำหน้าที่คล้ายโฆษกของมารา ปาตานี และสุดท้ายนายอาบูอัจฮัต จาก จีเอ็มไอพี


กลับขึ้นด้านบน