คปภ.สั่งห้ามโฆษณาขายประกันผู้สูงอายุเกินจริง

คปภ.สั่งห้ามโฆษณาขายประกันผู้สูงอายุเกินจริง

คปภ.สั่งห้ามโฆษณาขายประกันผู้สูงอายุเกินจริง

รูปข่าว : คปภ.สั่งห้ามโฆษณาขายประกันผู้สูงอายุเกินจริง

คปภ.สั่งห้ามโฆษณาขายประกันผู้สูงอายุเกินจริง คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสั่งให้ บริษัทประกันชีวิต ปรับถ้อยคำโฆษณาขายประกันผ่านสื่อโทรทัศน์ พร้อมสั่งห้ามโฆษณาเกินจริง ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หลังได้มีโฆษณาในทำนอง "ผู้สูงอายุไม่ต้องตรวจสุขภาพ" และได้มีผู้สูงอายุเสียชีวิตขึ้น

วันนี้ (29 ส.ค.2558) บริษัทประกันชีวิตบางแห่งมักโฆษณาเชิญชวนว่า ผู้สูงอายุสามารถทำประกันได้โดยไม่ต้องตรวจและไม่ถามสุขภาพ จนเกิดเหตุผู้สูงอายุคนหนึ่งเสียชีวิตและญาติเกือบไม่ได้เงินเอาประกัน โดยเจ้าหน้าที่บริษัทประกันอ้างเหตุเสียชีวิตจากโรคประจำตัวทำให้นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หารือกับ สมาคมประกันชีวิตไทยเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโฆษณาประกันผ่านสื่อโทรทัศน์โดยขอให้บริษัทห้ามโฆษณาเกินจริง, เข้าใจง่าย, ไม่กำกวม และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิต หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย

พร้อมแจกแจงขั้นตอนการให้บริการทำประกันผู้สูงอายุผ่านโทรทัศน์ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกเสียงสนทนา หากตกลงทำประกันและชำระเบี้ยประกันแล้ว เมื่อได้กรมธรรม์ควรตรวจสอบรายละเอียดหากไม่ตรงกับความเข้าใจและความต้องการ สามารถยกเลิกได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ฯ ทั้งนี้หากประชาชนพบปัญหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทำประกันสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วน คปภ. หมายเลขโทรศัพท์ 1186

ขณะที่นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวว่า สมาชิกพร้อมให้ความร่วมมือปฏิบัติตาม โดยปรับถ้อยคำการโฆษณาให้มีความชัดเจนมากขึ้น เช่น กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 2 ปีแรก บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2-5 ตลอดจนเงื่อนไข, ข้อยกเว้น และสิทธิที่สามารถยกเลิกกรมธรรม์ ภายใน 30 วัน หากรายละเอียดในกรมธรรม์ไม่ตรงกับความต้องการ โดยจะกำชับเจ้าหน้าที่ แจ้งข้อมูลนี้ต่อผู้สนใจผ่านโทรศัพท์ด้วย


กลับขึ้นด้านบน