ฝ่ายค้านสิงคโปร์ลงชิงทุกที่นั่งในสภาเป็นครั้งแรก รอบ 50 ปี

ฝ่ายค้านสิงคโปร์ลงชิงทุกที่นั่งในสภาเป็นครั้งแรก รอบ 50 ปี

ฝ่ายค้านสิงคโปร์ลงชิงทุกที่นั่งในสภาเป็นครั้งแรก รอบ 50 ปี

รูปข่าว : ฝ่ายค้านสิงคโปร์ลงชิงทุกที่นั่งในสภาเป็นครั้งแรก รอบ 50 ปี

ฝ่ายค้านสิงคโปร์ลงชิงทุกที่นั่งในสภาเป็นครั้งแรก รอบ 50 ปี พรรคฝ่ายค้านสิงคโปร์ส่งผู้สมัครลงชิงทุกที่นั่งในสภาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ได้รับเอกราช ขณะที่บรรยากาศการปราศรัยหาเสียงวันแรกเป็นไปด้วยความคึกคัก

วันนี้ (2 ก.ย.2558) นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ และผู้นำพรรคกิจประชาชน (พีเอพี) เริ่มเปิดการปราศรัยหาเสียงเป็นวันแรก ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 11 ก.ย.นี้ โดยได้เรียกร้องให้ประชาชนเปิดโอกาสให้พรรคพีเอพีเข้ามาบริหารประเทศอีกครั้ง เพื่ออนาคตที่สดใสของประชาชนและสิงคโปร์

ขณะที่สมาชิกพรรคแรงงานและพรรคปฏิรูป ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้าน ได้เปิดการหาเสียงด้วยเช่นกัน โดยการเลือกตั้งทั่วไปในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองในรอบ 50 ปีตั้งแต่สิงคโปร์ได้รับเอกราชจากอังกฤษ ที่พรรคฝ่ายค้านส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งครบทั้ง 89 ที่นั่งในรัฐสภา

สำหรับการเลือกตั้งเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา พรรคพีเอพีได้ 80 ที่นั่ง จากทั้งหมด 89 ที่นั่ง ถือเป็นการสูญเสียเก้าอี้ให้กับฝ่ายค้านมากที่สุด ซึ่งประเด็นที่ชาวสิงคโปร์ไม่พอใจรัฐบาลมากที่สุด คือ เรื่องผู้อพยพและค่าครองชีพที่สูงขึ้นท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ


กลับขึ้นด้านบน