สภาพัฒน์ฯ ประเมินเศรษฐกิจปี 58 โตร้อยละ 3.5 - 4.5

สภาพัฒน์ฯ ประเมินเศรษฐกิจปี 58 โตร้อยละ 3.5 - 4.5

สภาพัฒน์ฯ ประเมินเศรษฐกิจปี 58 โตร้อยละ 3.5 - 4.5

รูปข่าว : สภาพัฒน์ฯ ประเมินเศรษฐกิจปี 58 โตร้อยละ 3.5 - 4.5

สภาพัฒน์ฯ ประเมินเศรษฐกิจปี 58 โตร้อยละ 3.5 - 4.5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุ ภาวะเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากการเข้ามาบริหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ขณะที่การส่งออกยังคงต้องจับตาจากภาวะเศรษฐกิจโลก

สศช.แถลงผลงานในรอบ 6 เดือน ของ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 - มีนาคม 2558 ระบุเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้น จากความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ ทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณ และการลงทุนภาครัฐฯ ทำให้ความเชื่อมั่นของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจฟื้นตัว และจำนวนนักท่องเที่ยวเริ่มกระเตื้องขึ้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 และขยายตัวเร่งขึ้น

แต่ภาคการส่งออกยังคงประสบปัญหา โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการ สศช ระบุว่า มาจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มสหภาพยุโรป ประกอบกับสินค้าเกษตรตกต่ำ โดยเฉพาะราคาข้าวและยางพารา จึงส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกและฐานรายได้ครัวเรือนภาคการเกษตร

ทั้งนี้ สศช. ตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ในไตรมาสแรกอยู่ที่ร้อยละ 3 ส่วนจีดีพีส่วนตลอดทั้งปียังคงเป้าหมายไว้ที่ 3.5 - 4.5 หากไม่มีปัญหาเรื่องสภาวะการเมือง
 


กลับขึ้นด้านบน