เลขา ปปง.ประชุมร่วมสากล หารือเรื่องเงินสนับสนุนการก่อการร้าย

เลขา ปปง.ประชุมร่วมสากล หารือเรื่องเงินสนับสนุนการก่อการร้าย

เลขา ปปง.ประชุมร่วมสากล หารือเรื่องเงินสนับสนุนการก่อการร้าย

รูปข่าว : เลขา ปปง.ประชุมร่วมสากล หารือเรื่องเงินสนับสนุนการก่อการร้าย

เลขา ปปง.ประชุมร่วมสากล หารือเรื่องเงินสนับสนุนการก่อการร้าย ปปง.หารือนานาชาติประเด็นป้องกันความเสี่ยงการฟอกเงินเพื่อสนับสนุนการก่อการร้าย โดยประเทศไทยเตรียมเข้ารับการประเมินความเสี่ยงเดือน ต.ค.นี้

พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และการประเมินความเสี่ยงระดับชาติด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ของกลุ่มความร่วมมือเพื่อต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิค (Asia Pacific Group on Money Laundering - APG) เมื่อ 26 สิงหาคม 2558 โดยมีนายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมาย พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงาน ปปง. ผู้แทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษและผู้แทนจากภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนจากประเทศสมาชิกที่ได้รับการประเมินและที่จะเข้ารับการประเมิน 13 ประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อีกประมาณ 50 คน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

เลขาธิการ ปปง. ได้นำเสนอแผนการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน และการประเมินความเสี่ยงระดับชาติของประเทศไทย ซึ่งแผนการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมประชุม และคาดว่าผลการประเมินจะเป็นไปในทางที่ดี ทั้งนี้ ประเทศไทยมีกำหนดเข้ารับการประเมินในเดือนตุลาคมนี้


กลับขึ้นด้านบน