เสนอ ร.ร.-ครอบครัวฝึกเด็กควบคุมอารมณ์ แก้ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษา

เสนอ ร.ร.-ครอบครัวฝึกเด็กควบคุมอารมณ์ แก้ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษา

เสนอ ร.ร.-ครอบครัวฝึกเด็กควบคุมอารมณ์ แก้ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษา

รูปข่าว : เสนอ ร.ร.-ครอบครัวฝึกเด็กควบคุมอารมณ์ แก้ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษา

เสนอ ร.ร.-ครอบครัวฝึกเด็กควบคุมอารมณ์ แก้ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษา รอบปีที่ผ่านมายังพบความรุนแรงในสถานศึกษาอยู่บ่อยครั้ง แม้แต่ละโรงเรียนจะมีกิจกรรมสอดแทรกเพื่อสอนให้นักเรียนรู้จักจัดการความขัดแย้ง แต่ยังพบช่องโหว่อยู่ ขณะที่มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวเสนอให้โรงเรียนและครอบครัวฝึกให้เด็กรู้จักการควบคุมอารมณ์ตั้งแต่เล็ก

หากค้นหาคลิปวิดีโอนักเรียนทะเลาะวิวาทก่อเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนจะพบคลิปวิดีโอปรากฏจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นว่ายังคงมีการใช้ความรุนแรงของนักเรียนภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและล่าสุดเกิดเหตุทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายระหว่างนักเรียนหญิงรุ่นพี่และรุ่นน้องใน จ.พิษณุโลก จนเสียชีวิต

รอบปีที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในสถานศึกษาหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างนักเรียนด้วยกันเอง หรือความรุนแรงระหว่างครูกับนักเรียน สอดคล้องกับผลสำรวจความรุนแรงในสถานศึกษาของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ. ในรอบ 8 เดือนที่ผ่านมา พบว่ามีการใช้ความรุนแรงระหว่างเด็กกับเด็กมากถึง 318 คน

นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยอมรับว่า แม้จะมีแผนการสอนวิธีการจัดการความขัดแย้งให้กับนักเรียนสอดแทรกผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ แต่ยังพบช่องโหว่

พื้นฐานครอบครัวและครู เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความรุนแรงในสถานศึกษา ซึ่งก่อนหน้านี้ สพฐ.ได้เพิ่มมาตรการให้ครูรู้จักสังเกตพฤติกรรมนักเรียนอย่างใกล้ชิดและสร้างความไว้วางใจระหว่างครูและนักเรียนเพื่อลดความเสี่ยง

ฐาณิชชา ลิ้มพานิช ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว เสนอว่า แต่ละโรงเรียนควรมีมาตรการต่อต้านความรุนแรงให้เกิดขึ้น สร้างวัฒนธรรมที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์และสอนให้นักเรียนรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น นอกจากนี้ผู้ปกครองควรอบรมเลี้ยงดูบุตรให้รู้จักการควบคุมอารมณ์และฝึกทักษะการแก้ปัญหาให้กับบุตรหลาน พร้อมกันนี้ยังแนะนำให้ผู้ปกครองควรพูดคุยและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 14-16 ปี ซึ่งมีอารมณ์แปรปรวนง่าย


กลับขึ้นด้านบน