โปรดเกล้าฯ "พล.อ.ธีรชัย" เป็น ผบ.ทบ.คนที่ 39 - "พล.อ.ปรีชา" ปลัดกห.

โปรดเกล้าฯ "พล.อ.ธีรชัย" เป็น ผบ.ทบ.คนที่ 39 - "พล.อ.ปรีชา" ปลัดกห.

โปรดเกล้าฯ "พล.อ.ธีรชัย" เป็น ผบ.ทบ.คนที่ 39 - "พล.อ.ปรีชา" ปลัดกห.

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ "พล.อ.ธีรชัย" เป็น ผบ.ทบ.คนที่ 39 - "พล.อ.ปรีชา" ปลัดกห.

โปรดเกล้าฯ วันนี้ (28 ส.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการประจำปี2558 โดยพล.อ.ธีรชัย นาควานิช ขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบก พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด และพล.ร.อ.ณะ อารีนิจ เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการประจำปี2558 โดยพล.อ.ธีรชัย นาควานิช ได้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกคนที่ 39 ขณะที่ พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ได้ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงกลาโหม

สำนักนายกรัฐมนตรีมีประกาศให้นายทหารรับราชการประจำปี2558 ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม โดยตำแหน่งสำคัญสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม คือ พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก น้องชายพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงกลาโหม

ส่วนกองทัพไทย พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ เสนาธิการทหาร ขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบก ขณะกองทัพเรือ พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ เสนาธิการทหารเรือ ได้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ

ทั้งนี้ ประวัติผู้บัญชาการเหล่าทัพที่น่าสนใจคือ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบกคนที่ 39 จบจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่น14 รุ่นเดียวกับพล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เติบโตทางราชการทหารจากกองพลทหารราบที่2 รักษาพระองค์ และทำงานใกล้ชิดกับพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และได้ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 1 ในช่วงเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองและเหตุการณ์ยึดอำนาจ 22 พ.ค.2557 พร้อมทั้งเคยทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ก่อนจะเข้านั่งในตำแหน่ง 5 เสือทบ.

ส่วนพล.อ.สมหมาย เกาฏีระ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด เคยดำรงตำแหน่งปลัดบัญชีทหาร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และได้ทำหน้าที่เป็นสมาชิสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผ่านการปฏิบัติหน้าที่ในกองเรือยุทธการ ก่อนจะขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาระดับสูงของทัพเรือ ทั้งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือและเสนาธิการทหารเรือ 

ทั้งนี้ประกาศแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี2558 มีทั้งสิ้น 831 รายชื่อ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2558 เป็นต้นไป


กลับขึ้นด้านบน