วิเคราะห์นับถอยหลังรับ-ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ

วิเคราะห์นับถอยหลังรับ-ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ

วิเคราะห์นับถอยหลังรับ-ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ

รูปข่าว : วิเคราะห์นับถอยหลังรับ-ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ

 วิเคราะห์นับถอยหลังรับ-ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ อีก 5 วันจะมีการลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ขณะที่ กกต.ยืนยันจัดทำร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติเสร็จแล้ว พร้อมจะส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันรุ่งขึ้นของวันที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้ว ติดตามการวิเคราะห์ร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยทีมข่าวการเมืองไทยพีบีเอส


กลับขึ้นด้านบน