ครม.เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก วงเงิน 1.3 แสนล้านบาท

ครม.เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก วงเงิน 1.3 แสนล้านบาท

ครม.เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก วงเงิน 1.3 แสนล้านบาท

รูปข่าว : ครม.เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก วงเงิน 1.3 แสนล้านบาท

ครม.เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก วงเงิน 1.3 แสนล้านบาท ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นตามที่กระทรวงการคลังเสนอ วงเงิน 130,000 ล้านบาท ด้านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ยืนยันจะเร่งการเบิกจ่ายให้เม็ดเงินลงสู่ระบบภายในปี 2558

หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ครม.อนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนแรก วงเงินงบประมาณ 130,000 ล้านบาท โดยจะเร่งรัดการใช้จ่ายให้เม็ดเงินลงสู่ระบบภายในปี 2558 เพื่อให้เห็นผลจากการหมุนเวียนของเม็ดเงินโดยเร็วและจากนั้นรัฐบาลจะมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อฟื้นเศรษฐกิจในระยะต่อไป

ขณะที่นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มั่นใจว่ารายได้การท่องเที่ยวในปี 2558 จะเป็นไปตามเป้าหมายคือ 2 ล้านล้านบาท ซึ่งหลังจากนี้จะเดินหน้ามาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านช่องทางการตลาดเพื่อเรียกความเชื่อมั่น

ด้านนายอนุสิษฐ คุณากร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.ยังเห็นชอบการโอนย้ายและการแต่งตั้ง พล.อ.ทวีป เนตรนิยม ผู้บัญชาการทหารพัฒนา เป็นเลขาธิการ สมช.คนใหม่ ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ

นอกจากนั้น ครม.ยังมีมติให้นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ขึ้นเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ แทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ, แต่งตั้งนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานและให้นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ไปเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


กลับขึ้นด้านบน